Grupa SIS
NewConnect.infoNewConnect.info Podatnik.infoPodatnik.info Korporaty.plKorporaty.pl

KALKULACJA ZYSKU
Kwota zapisu
Odsetki szacunkowe*
stałe 9% kwartalne
Kwota wykupu:
Zortrax Sp. z o.o. OFERTA PUBLICZNA - OBLIGACJE A2
ZAPISY DO 07.04.2014
emisja zakończona
O EMITENCIE
Zortrax Sp. z o.o. jest pionierem w branży druku 3D w Polsce. Spółka stworzyła innowacyjny projekt drukarki 3D, który obecnie jest na etapie komercjalizacji. Założycielem Spółki jest Pan Rafał Tomasiak, który w 2011 r. wraz z zespołem programistów i inżynierów rozpoczął prace nad projektem drukarki 3D Zortrax M200. W maju 2013 r. twórcy projektu przeprowadzili kampanię crowdfundingową na portalu Kickstarter.com. Projekt Zortrax pozyskał finansowanie na poziomie 180 tys. USD, co umożliwiło Spółce sprzedaż 80 drukarek 3D Zortrax M200. W grudniu 2013 r. sfinalizowany został proces produkcji i prac badawczo-rozwojowych dla finalnej wersji modelu M200. ! Druk 3D to technologia pozwalająca na tworzenie trójwymiarowych modeli przedmiotów poprzez wyciskanie specjalnego tworzywa warstwa po warstwie. Wydruki są projektowane w specjalnym oprogramowaniu. Druk 3D umożliwia projektowanie dowolnych przedmiotów oraz wytwarzaniu ich w zaciszu własnej pracowni. Zortrax zleca produkcję drukarek Zortrax M200 firmie zewnętrznej z siedzibą w Chinach, korzystając z jej wiedzy i doświadczenia w zakresie planowania, zakupu, kontroli surowców, opracowania procedur jakościowych i technicznych. Przewagą konkurencyjną drukarki Zortrax M200 jest jej jakość, innowacyjność oraz cena. Cena drukarki Zortrax jest na poziomie 1.899 USD za sztukę, podczas gdy ceny podobnych drukarek konkurencyjnych producentów: 2.200 - 3.300 USD. Opinie specjalistów jednoznacznie wskazują na to, że drukarka Zortrax M200 konkuruje pod względem jakości wydruku z profesjonalnymi drukarkami, których ceny zaczynają się od 50.000 USD. Czas realizacji zamówienia drukarki Zortrax M200 wynosi od 2 do 8 tygodni i jest krótszy od konkurencji. W styczniu 2014 r. Spółka poinformowała o podpisaniu kontraktu z amerykańskim potentatem komputerowym - firmą DELL. Kontrakt polega na dostarczeniu przez Emitenta 5 tys. drukarek Zortrax M200 w 2014 r. Skala kontraktu gwarantuje dynamiczny rozwój Emitenta w przyszłości oraz stabilne wyniki i wysokie zyski ze względu na godziwą marżę uzyskiwaną ze sprzedaży drukarek Zortrax M200.
CEL EMISJI
Środki pozyskane z Emisji Spółka zamierza przeznaczyć na sfinansowanie produkcji pod otrzymane zamówienia oraz zakończenie prac badawczo-rozwojowych nad kolejnymi innowacyjnymi urządzeniami gotowymi do wprowadzenia na rynek światowy jeszcze w tym roku.
Niniejszy materiał nie stanowi oferty w rozumieniu art. 6 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93z pozn. zm.), ani nie stanowi publicznego proponowania nabycia obligacji, ani oferty publicznej w rozumieniu art. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz spółkach publicznych (tekst jednolity: Dz. z 2009 r. Nr 185, poz. 1439).
OBLIGACJE
Data emisji 09 kwietnia 2014
Data wykupu 09 kwietnia 2017
Liczba obligacji 10 000
Cena emisji 1 000 zł
Wartość nominalna 1 000 zł
Wartość emisji 10 000 000 zł
Minimalny zapis 1000 zł
OPROCENTOWANIE
Rodzaj stałe
Stopa nominalna stałe 9%
Wypłata odsetek kwartalne
INFORMACJE DODATKOWE
Sektor rynku Technologie
Zabezpieczenie nie
Dług podporządkowany nie
OPCJE
Opcja przedterminowego zakupu (callable) nie
Opcja bezwarunkowa (callable) nie
Opcja przedterminowego zakupu (puttable) nie
Opcja bezwarunkowa (puttable) nie
POWIADOMIENIA O OFERTACH
Aktualne oferty nie spełniają Twoich oczekiwań?
Interesują Cię wybrane sektory lub inne kryteria?
Sprecyzuj swoje oczekiwania inwestycyjne
Otrzymasz bezpłatną informację o wybranych ofertach
 
* pola wymagane