Grupa SIS
NewConnect.infoNewConnect.info Podatnik.infoPodatnik.info Korporaty.plKorporaty.pl

KALKULACJA ZYSKU
Kwota zapisu
Odsetki szacunkowe*
WIBOR 3M + % kwartalne
Kwota wykupu:
Uboat-Line S.A. OFERTA PRYWATNA - OBLIGACJE B
ZAPISY DO 19.04.2013
emisja zakończona
O EMITENCIE
Uboat-Line SA specjalizuje się w wyszukiwaniu oraz rezerwacji połączeń promowych na trasach morskich dla ciężarówek oraz towarów niebezpiecznych.

Na przestrzeni ostatnich kilkunastu miesięcy Uboat-Line zanotował bardzo dynamiczny wzrost przychodów oraz skali prowadzonej działalności, co było możliwe w dużej mierze dzięki środkom pozyskanym w ramach prywatnej oferty akcji o wartości 2,5 mln zł, która poprzedziła debiut spółki na rynku NewConnect w styczniu br.

W pierwszej połowie 2012 roku spółka osiągnęła przychody w wysokości 11,73 mln zł, co oznacza wzrost o 171,5 proc. w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego. EBITDA wyniósł 541 tys. zł i był wyższy o 941 tys. zł od zanotowanego w okresie porównawczym. Wynik netto wypracowany przez spółkę w pierwszych dwóch kwartałach 2012 r. wyniósł 206 tys. zł.

Na koniec II kwartału 2012 r. spółka odnotowała wzrost poziomu zadłużenia kapitału własnego z 0,79 do 1,28, przy czym w odniesieniu do długu oprocentowanego nastąpił spadek z poziomu 0,17 do 0,13.

Utrzymanie dalszej, wysokiej dynamiki wzrostu przychodów oraz zwiększenie rentowności prowadzonej działalności możliwe będzie dzięki pozyskaniu przez spółkę finansowania w postaci emisji obligacji.

Nowo wyemitowane obligacje Uboat-Line SA chce wprowadzić na Catalyst.

Szczegółowe informacje o profilu działalności i wynikach finansowych spółki można sprawdzić na portalu NewConnect.info w profilu spółki.

CEL EMISJI

Środki pozyskane z emisji obligacji serii B przeznaczone zostaną m.in. na:

- zwiększenie środków obrotowych, co pozwoli na zwiększenie ilości zakupywanych biletów na przeprawy promowe,

- refinansowanie faktoringu (obecny efektywny koszt kapitału z tytułu faktoringu przekracza 30%),

- poszerzenie usług frachtu morskiego o transport kontenerowy.

Niniejszy materiał nie stanowi oferty w rozumieniu art. 6 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93z pozn. zm.), ani nie stanowi publicznego proponowania nabycia obligacji, ani oferty publicznej w rozumieniu art. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz spółkach publicznych (tekst jednolity: Dz. z 2009 r. Nr 185, poz. 1439).
OBLIGACJE
Data emisji 19 kwietnia 2013
Data wykupu 19 kwietnia 2015
Liczba obligacji 5 000
Cena emisji -
Wartość nominalna 1 000 zł
Wartość emisji 5 000 000 zł
Minimalny zapis 20 000 zł
OPROCENTOWANIE
Rodzaj zmienne
Stopa nominalna WIBOR 3M + %
Wypłata odsetek kwartalne
INFORMACJE DODATKOWE
Sektor rynku Usługi inne
Zabezpieczenie nie
Dług podporządkowany nie
OPCJE
Opcja przedterminowego zakupu (callable) nie
Opcja bezwarunkowa (callable) nie
Opcja przedterminowego zakupu (puttable) nie
Opcja bezwarunkowa (puttable) nie
POWIADOMIENIA O OFERTACH
Aktualne oferty nie spełniają Twoich oczekiwań?
Interesują Cię wybrane sektory lub inne kryteria?
Sprecyzuj swoje oczekiwania inwestycyjne
Otrzymasz bezpłatną informację o wybranych ofertach
 
* pola wymagane