Grupa SIS
NewConnect.infoNewConnect.info Podatnik.infoPodatnik.info Korporaty.plKorporaty.pl

KALKULACJA ZYSKU
Kwota zapisu
Odsetki szacunkowe*
stałe 10% kwartalne
Kwota wykupu:
RUNICOM S.A. OFERTA PRYWATNA - OBLIGACJE A4
ZAPISY DO 30.05.2014
emisja zakończona
O EMITENCIE
Runicom jest funduszem typu private equity i venture capital, inwestującym w IT, INTERNET, MOBILE ORAZ E-COMMERCE. Wiodącym akcjonariuszem RUNICOM S.A. jest grupa doradczo -inwestycyjna PCH CAPITAL S.A., której pomysłodawcą, założycielem i jedynym akcjonariuszem jest Pan Piotr Marek Chmielewski. PCH CAPITAL S.A. poprzez własne wyspecjalizowane podmioty zarządza funduszami private equity oraz zajmuje się doradztwem finansowym na rynku kapitałowym. Runicom S.A. charakteryzuje się szybką reakcją na pojawiające się szanse, elastycznością w podejmowaniu decyzji, wysokimi kompetencjami oraz wieloletnim bogatym doświadczeniem osób zarządzających i nadzorujących, w szczególności na rynku nowych technologii (IT, media, telekomunikacja), a także stabilnym akcjonariatem. Powyższe cechy powodują, że jako inwestor na rynku private equity/venture capital, jest podmiotem o unikalnych kompetencjach i gwarantującym optymalne warunki realizacji projektów. Dzięki temu osiąga ponadprzeciętne stopy zwrotu z inwestycji.
CEL EMISJI
RUNICOM S.A. przeznaczy środki pozyskane z emisji Obligacji Serii A4 na inwestycje, spłatę zobowiązań i kapitał obrotowy.
Niniejszy materiał nie stanowi oferty w rozumieniu art. 6 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93z pozn. zm.), ani nie stanowi publicznego proponowania nabycia obligacji, ani oferty publicznej w rozumieniu art. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz spółkach publicznych (tekst jednolity: Dz. z 2009 r. Nr 185, poz. 1439).
OBLIGACJE
Data emisji 02 czerwca 2014
Data wykupu 02 czerwca 2016
Liczba obligacji 2 500
Cena emisji 1 000 zł
Wartość nominalna 1 000 zł
Wartość emisji 2 500 000 zł
Minimalny zapis 10000 zł
OPROCENTOWANIE
Rodzaj stałe
Stopa nominalna stałe 10%
Wypłata odsetek kwartalne
INFORMACJE DODATKOWE
Sektor rynku Inwestycje
Zabezpieczenie nie
Dług podporządkowany nie
OPCJE
Opcja przedterminowego zakupu (callable) nie
Opcja bezwarunkowa (callable) nie
Opcja przedterminowego zakupu (puttable) nie
Opcja bezwarunkowa (puttable) nie
POWIADOMIENIA O OFERTACH
Aktualne oferty nie spełniają Twoich oczekiwań?
Interesują Cię wybrane sektory lub inne kryteria?
Sprecyzuj swoje oczekiwania inwestycyjne
Otrzymasz bezpłatną informację o wybranych ofertach
 
* pola wymagane