Grupa SIS
NewConnect.infoNewConnect.info Podatnik.infoPodatnik.info Korporaty.plKorporaty.pl

KALKULACJA ZYSKU
Kwota zapisu
Odsetki szacunkowe*
stałe 10% kwartalne
Kwota wykupu:
PCH CAPITAL S.A. OFERTA PRYWATNA - OBLIGACJE PCH C2
ZAPISY DO 31.03.2014
emisja zakończona
O EMITENCIE
Zarządzanie funduszami private equity, własny autoryzowany doradca na NewConnect i Catalyst, wsparcie klientów korporacyjnych i indywidualnych w zarządzaniu ich majątkiem. Inwestycje strategiczne prowadzone bezpośrednio oraz poprzez kontrolowane, zarzadzanie, wyspecjalizowane giełdowe oraz prywatne fundusze private equity. Portfel iwestycyjny o wartości ponad 62 000 000,00 zł.
CEL EMISJI
PCH CAPITAL S.A. może przeznaczyć środki pozyskane z emisji Obligacji Serii C2 na inwestycje kapitałowe oraz kapitał obrotowy spółki.
Niniejszy materiał nie stanowi oferty w rozumieniu art. 6 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93z pozn. zm.), ani nie stanowi publicznego proponowania nabycia obligacji, ani oferty publicznej w rozumieniu art. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz spółkach publicznych (tekst jednolity: Dz. z 2009 r. Nr 185, poz. 1439).
OBLIGACJE
Data emisji 31 marca 2014
Data wykupu 31 marca 2016
Liczba obligacji 2 000
Cena emisji 1 000 zł
Wartość nominalna 1 000 zł
Wartość emisji 2 000 000 zł
Minimalny zapis 10000 zł
OPROCENTOWANIE
Rodzaj stałe
Stopa nominalna stałe 10%
Wypłata odsetek kwartalne
INFORMACJE DODATKOWE
Sektor rynku Usługi finansowe
Zabezpieczenie nie
Dług podporządkowany nie
OPCJE
Opcja przedterminowego zakupu (callable) nie
Opcja bezwarunkowa (callable) nie
Opcja przedterminowego zakupu (puttable) nie
Opcja bezwarunkowa (puttable) nie
POWIADOMIENIA O OFERTACH
Aktualne oferty nie spełniają Twoich oczekiwań?
Interesują Cię wybrane sektory lub inne kryteria?
Sprecyzuj swoje oczekiwania inwestycyjne
Otrzymasz bezpłatną informację o wybranych ofertach
 
* pola wymagane