Grupa SIS
NewConnect.infoNewConnect.info Podatnik.infoPodatnik.info Korporaty.plKorporaty.pl

KALKULACJA ZYSKU
Kwota zapisu
Odsetki szacunkowe*
stałe 8.25% kwartalne
Kwota wykupu:
Organika S.A. OFERTA PUBLICZNA - OBLIGACJE D
ZAPISY DO 18.02.2014
emisja zakończona
O EMITENCIE
Malborskie Zakłady Chemiczne Organika S.A. to czołowy producent elastycznej pianki poliuretanowej w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej. Organika tworzy międzynarodową grupę kapitałową obejmującą 10 spółek zależnych prowadzących działalność w Czechach, Rosji, Bułgarii, Rumunii, Serbii oraz Bośni i Hercegowinie, a także na Białorusi.
CEL EMISJI
Zwiększenie kapitału obrotowego
ZABEZPIECZENIE
  • hipoteka - Hipoteka nieruchomości w Gdyni przy ul. Unruga 111 o wartości 15 mln zł (do 31 maja 2014 roku hipoteka jest obciążona zobowiązaniami wobec BRE Faktoring. Saldo zobowiązań na dzień 28 lutego 2014 roku wynosi 3,1 mln zł)
Niniejszy materiał nie stanowi oferty w rozumieniu art. 6 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93z pozn. zm.), ani nie stanowi publicznego proponowania nabycia obligacji, ani oferty publicznej w rozumieniu art. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz spółkach publicznych (tekst jednolity: Dz. z 2009 r. Nr 185, poz. 1439).
OBLIGACJE
Data emisji 20 lutego 2014
Data wykupu 06 marca 2017
Liczba obligacji 10 000
Cena emisji 1 000 zł
Wartość nominalna 1 000 zł
Wartość emisji 10 000 000 zł
Minimalny zapis 1000 zł
OPROCENTOWANIE
Rodzaj stałe
Stopa nominalna stałe 8.25%
Wypłata odsetek kwartalne
INFORMACJE DODATKOWE
Sektor rynku Inne
Zabezpieczenie tak
Dług podporządkowany nie
OPCJE
Opcja przedterminowego zakupu (callable) nie
Opcja bezwarunkowa (callable) nie
Opcja przedterminowego zakupu (puttable) nie
Opcja bezwarunkowa (puttable) nie
POWIADOMIENIA O OFERTACH
Aktualne oferty nie spełniają Twoich oczekiwań?
Interesują Cię wybrane sektory lub inne kryteria?
Sprecyzuj swoje oczekiwania inwestycyjne
Otrzymasz bezpłatną informację o wybranych ofertach
 
* pola wymagane