Grupa SIS
NewConnect.infoNewConnect.info Podatnik.infoPodatnik.info Korporaty.plKorporaty.pl

KALKULACJA ZYSKU
Kwota zapisu
Odsetki szacunkowe*
stałe 12% roczne
Kwota wykupu:
Nanotel S.A. OFERTA PRYWATNA - OBLIGACJE A
ZAPISY DO 23.01.2013
emisja zakończona
O EMITENCIE
Spółka Nanotel S.A., której akcje są notowane na rynku NewConnect od lipca 2010 roku, rozpoczęła ofertę obligacji serii A. Oferta będzie trwała do 23 stycznia br. Nanotel S.A. to firma działająca w obszarze budownictwa dla telekomunikacji oraz systemów pomp ciepła. Klientami Spółki są przede wszystkim renomowani operatorzy sieci teleinformatycznych, wśród których znajduje się m.in. UPC Polska Sp. z o.o., Netia S.A., Telefonia Dialog S.A. czy Telekomunikacja Polska S.A.
CEL EMISJI
W dniu 7 stycznia br. Zarząd Spółki Nanotel S.A. podjął uchwałę o wyemitowaniu przez Spółkę do 20.000 (dwudziestu tysięcy) obligacji na okaziciela o wartości nominalnej 100 (sto) złotych każda o łącznej wartości nominalnej nieprzekraczającej kwoty 2.000.000 (dwa miliony) złotych.
ZABEZPIECZENIE
  • hipoteka - Spłata wierzytelności z tytułu Obligacji zabezpieczona będzie częściowo, do kwoty 1.145.000 zł.
Niniejszy materiał nie stanowi oferty w rozumieniu art. 6 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93z pozn. zm.), ani nie stanowi publicznego proponowania nabycia obligacji, ani oferty publicznej w rozumieniu art. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz spółkach publicznych (tekst jednolity: Dz. z 2009 r. Nr 185, poz. 1439).
OBLIGACJE
Data emisji 24 stycznia 2013
Data wykupu
24 stycznia 2015
Liczba obligacji 20 000
Cena emisji -
Wartość nominalna 100 zł
Wartość emisji 2 000 000 zł
OPROCENTOWANIE
Rodzaj stałe
Stopa nominalna stałe 12%
Wypłata odsetek roczne
INFORMACJE DODATKOWE
Sektor rynku Budownictwo
Zabezpieczenie tak
Dług podporządkowany nie
OPCJE
Opcja przedterminowego zakupu (callable) nie
Opcja bezwarunkowa (callable) nie
Opcja przedterminowego zakupu (puttable) nie
Opcja bezwarunkowa (puttable) nie
POWIADOMIENIA O OFERTACH
Aktualne oferty nie spełniają Twoich oczekiwań?
Interesują Cię wybrane sektory lub inne kryteria?
Sprecyzuj swoje oczekiwania inwestycyjne
Otrzymasz bezpłatną informację o wybranych ofertach
 
* pola wymagane