Grupa SIS
NewConnect.infoNewConnect.info Podatnik.infoPodatnik.info Korporaty.plKorporaty.pl

KALKULACJA ZYSKU
Kwota zapisu
Odsetki szacunkowe*
WIBOR 3M + % kwartalne
Kwota wykupu:
Milmex Systemy Komputerowe sp. z o.o. OFERTA PRYWATNA - OBLIGACJE KOM12B
ZAPISY DO 06.07.2012
emisja zakończona
O EMITENCIE
Milmex działa na rynku IT, świadcząc usługi dostępu do Internetu i telefonii VoIP, prowadząc wdrożenia i integrację systemów ERP/CRM/BI, dostarczając sprzęt oraz oferując usługi konsultingowe i szkoleniowe.

Kluczowym projektem realizowanym aktualnie przez spółkę jest budowa szerokopasmowej infostrady NetMaks, wykorzystującej nowoczesne mobilne technologie radiowe. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej. W ramach NetMaks spółka rozwija usługi dostępu do bezprzewodowego Internetu i telefonii VoIP. Odbiorcami tych usług są firmy sektora MSP, SOHO (small office/ home office) i utilities, mieszkańcy gmin i samorządy gminne działające w obszarze "ostatniej mili".

Spółka zamierza wprowadzić obligacje objęte ofertą do alternatywnego systemu obrotu na rynku Catalyst.
CEL EMISJI
środki pozyskane w ofercie zostaną przeznaczone na projekt NetMaks
ZABEZPIECZENIE
  • zastaw rejestrowy - na zbiorze maszyn i urządzeń wraz z oświadczeniem o poddaniu się egzekucji.
Niniejszy materiał nie stanowi oferty w rozumieniu art. 6 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93z pozn. zm.), ani nie stanowi publicznego proponowania nabycia obligacji, ani oferty publicznej w rozumieniu art. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz spółkach publicznych (tekst jednolity: Dz. z 2009 r. Nr 185, poz. 1439).
OBLIGACJE
Data emisji 09 lipca 2012
Data wykupu 09 lipca 2013
Liczba obligacji 20 000
Cena emisji -
Wartość nominalna 1 000 zł
Wartość emisji 20 000 000 zł
Minimalny zapis 200000 zł
OPROCENTOWANIE
Rodzaj zmienne
Stopa nominalna WIBOR 3M + %
Wypłata odsetek kwartalne
INFORMACJE DODATKOWE
Sektor rynku Informatyka
Zabezpieczenie tak
Dług podporządkowany nie
OPCJE
Opcja przedterminowego zakupu (callable) nie
Opcja bezwarunkowa (callable) nie
Opcja przedterminowego zakupu (puttable) nie
Opcja bezwarunkowa (puttable) nie
POWIADOMIENIA O OFERTACH
Aktualne oferty nie spełniają Twoich oczekiwań?
Interesują Cię wybrane sektory lub inne kryteria?
Sprecyzuj swoje oczekiwania inwestycyjne
Otrzymasz bezpłatną informację o wybranych ofertach
 
* pola wymagane