Grupa SIS
NewConnect.infoNewConnect.info Podatnik.infoPodatnik.info Korporaty.plKorporaty.pl

KALKULACJA ZYSKU
Kwota zapisu
Odsetki szacunkowe*
stałe 9.5% kwartalne
Kwota wykupu:
Mikrokasa S.A. OFERTA PUBLICZNA - OBLIGACJE J
ZAPISY DO 10.09.2014
emisja zakończona
O EMITENCIE
Emitent działa w branży finansowej i zajmuje się udzielaniem pożyczek gotówkowych osobom fizycznym. Spółka działa od 2006 r. W 2011 r. została przekształcona w spółkę akcyjną. MIKROKASA S.A. konsekwentnie buduje swoją markę, także dzięki współpracy z niezależnymi pośrednikami finansowymi na terenie całego kraju (ok. 200 podmiotów oferujących jej produkty), dzięki czemu pozyskuje wielu nowych klientów i staje się podmiotem coraz bardziej rozpoznawalnym na polskim rynku pożyczek gotówkowych. Emitent oferuje pożyczki o wartości do 5 tys. zł, które są udzielane na okres do 36 m-cy. Pożyczki nie mają ukrytych opłat oraz zawierają ubezpieczenie od zdarzeń losowych. Można je spłacić przed terminem, otrzymując od Spółki zwrot niewykorzystanych kosztów pobranych z tytułu opłat administracyjnych i ubezpieczeń. Przewagą konkurencyjną Spółki jest właściwa polityka oceny ryzyka, jako jedna z nielicznych współpracuje z Biurem Informacji Kredytowej S.A. Dzięki temu cechuje ją niski odsetek szkodowości portfela oraz dobre rezultaty w obszarze odzyskiwania należności, przy zapobieganiu nadmiernego zadłużania się klientów
CEL EMISJI
Celem emisji Obligacji serii J, jest pozyskanie środków pieniężnych na rozwój działalności poprzez zintensyfikowanie akcji pożyczkowej – zwiększenie wolumenu udzielonych pożyczek oraz wzrost liczby klientów.
ANALIZA WYPŁACALNOŚCI
Wartość portfela udzielonych pożyczek wzrosła na koniec czerwca 2014 r. o 49% do 9,7 mln zł w porównaniu do końca czerwca 2013 roku. Wzrost wartości udzielonych pożyczek przełożył się na równie dynamiczny wzrost przychodów. W pierwszym półroczu 2014 r. Spółka osiągnęła ponad 2 mln zł przychodów ze sprzedaży (+81% rok do roku dla danych porównywalnych); 1,3 mln zł zysku z działalności operacyjnej (+208% rdr) oraz 450 tys. zł zysku netto (+3821% rdr), osiągając poziom 22% rentowności netto. To przede wszystkim efekt zwiększenia skali podstawowej działalności, co było możliwe dzięki pozyskaniu środków w ramach emisji obligacji serii G, H oraz I w 2013 i 2014 r.
ZABEZPIECZENIE
  • inne - Emitowane Obligacje zostaną zabezpieczone na zmiennym zbiorze wierzytelności. Wysokość zabezpieczenia będzie na poziomie 170% wartości wyemitowanych obligacji. Zgodnie z raportem z wyceny z dnia 19 sierpnia 2014 r., wartość portfela wierzytelności, który będzie stanowić zabezpieczenie wynosi ponad 4,5 mln zł.
Niniejszy materiał nie stanowi oferty w rozumieniu art. 6 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93z pozn. zm.), ani nie stanowi publicznego proponowania nabycia obligacji, ani oferty publicznej w rozumieniu art. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz spółkach publicznych (tekst jednolity: Dz. z 2009 r. Nr 185, poz. 1439).
OBLIGACJE
Data emisji 12 września 2014
Data wykupu 12 września 2016
Liczba obligacji 2 000
Cena emisji 1 000 zł
Wartość nominalna 1 000 zł
Wartość emisji 2 000 000 zł
Minimalny zapis 1000 zł
OPROCENTOWANIE
Rodzaj stałe
Stopa nominalna stałe 9.5%
Wypłata odsetek kwartalne
INFORMACJE DODATKOWE
Sektor rynku Usługi finansowe
Zabezpieczenie tak
Dług podporządkowany nie
OPCJE
Opcja przedterminowego zakupu (callable) nie
Opcja bezwarunkowa (callable) nie
Opcja przedterminowego zakupu (puttable) nie
Opcja bezwarunkowa (puttable) nie
POWIADOMIENIA O OFERTACH
Aktualne oferty nie spełniają Twoich oczekiwań?
Interesują Cię wybrane sektory lub inne kryteria?
Sprecyzuj swoje oczekiwania inwestycyjne
Otrzymasz bezpłatną informację o wybranych ofertach
 
* pola wymagane