Grupa SIS
NewConnect.infoNewConnect.info Podatnik.infoPodatnik.info Korporaty.plKorporaty.pl

KALKULACJA ZYSKU
Kwota zapisu
Odsetki szacunkowe*
stałe 8.75% kwartalne
Kwota wykupu:
LZMO S.A. OFERTA PUBLICZNA - OBLIGACJE B
ZAPISY DO 20.05.2014
emisja zakończona
O EMITENCIE
LZMO S.A. to polski producent ceramicznych systemów kominowych stosujący w produkcji najnowocześniejszą technologię izostatyczną. Metoda izostatyczna polega na specyficznym zagęszczaniu surowca w celu uzyskania wyjątkowo wysokiej wytrzymałości, żywotności i jakości produktu. LZMO S.A. zadebiutowała na rynku NewConnect w 2011 roku. Obecnie wchodzi w skład NCIndex30, a od 1 kwietnia 2014 roku notowana jest w segmencie NewConnect Lead, promującym spółki, które mają największą szansę na przeniesienie swoich notowań na rynek główny. LZMO S.A. należy do grupy przemysłowej IndygoTech Minerals S.A. Holding skupia innowacyjne spółki technologiczne z branży wysokich technologii ceramicznych o bardzo wysokim potencjale wzrostu co najmniej w skali regionu i trwałych przewagach konkurencyjnych, których celem jest wzrost efektywności energetycznej.
CEL EMISJI
Środki z emisji zasilą kapitał obrotowy Spółki w celu sfinansowania jej rozwoju, w szczególności z przeznaczeniem na realizację krajowych i zagranicznych zamówień na ceramiczne systemy kominowe oraz komponenty systemów kominowych produkowanych przez Emitenta.
ZABEZPIECZENIE
  • hipoteka - Zabezpieczeniem obligacji jest hipoteka umowna do kwoty 12 mln zł ustanowiona na nieruchomości gruntowej zlokalizowanej w miejscowości Lubsko, przy ul. Głowackiego 30. Zgodnie z wyceną rzeczoznawcy majątkowego z dnia 14 marca br., wartość nieruchomości przekracza 12,5 mln zł.
Niniejszy materiał nie stanowi oferty w rozumieniu art. 6 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93z pozn. zm.), ani nie stanowi publicznego proponowania nabycia obligacji, ani oferty publicznej w rozumieniu art. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz spółkach publicznych (tekst jednolity: Dz. z 2009 r. Nr 185, poz. 1439).
OBLIGACJE
Data emisji 20 maja 2014
Data wykupu 22 listopada 2016
Liczba obligacji 7 000
Cena emisji 1 000 zł
Wartość nominalna 1 000 zł
Wartość emisji 7 000 000 zł
Minimalny zapis 1000 zł
OPROCENTOWANIE
Rodzaj stałe
Stopa nominalna stałe 8.75%
Wypłata odsetek kwartalne
INFORMACJE DODATKOWE
Sektor rynku Inne
Zabezpieczenie tak
Dług podporządkowany nie
OPCJE
Opcja przedterminowego zakupu (callable) nie
Opcja bezwarunkowa (callable) nie
Opcja przedterminowego zakupu (puttable) nie
Opcja bezwarunkowa (puttable) nie
POWIADOMIENIA O OFERTACH
Aktualne oferty nie spełniają Twoich oczekiwań?
Interesują Cię wybrane sektory lub inne kryteria?
Sprecyzuj swoje oczekiwania inwestycyjne
Otrzymasz bezpłatną informację o wybranych ofertach
 
* pola wymagane