Grupa SIS
NewConnect.infoNewConnect.info Podatnik.infoPodatnik.info Korporaty.plKorporaty.pl

KALKULACJA ZYSKU
Kwota zapisu
Odsetki szacunkowe*
WIBOR 3M + 4% kwartalne
Kwota wykupu:
Kruk S.A. OFERTA PUBLICZNA - OBLIGACJE T1
ZAPISY DO 06.12.2013
emisja zakończona
O EMITENCIE
KRUK od wielu lat jest liderem branży i kluczowym graczem zarówno w obszarze windykacji na zlecenie jak i obrotu wierzytelnościami.
CEL EMISJI
Zgodnie z założeniami Programu Emisji Obligacji Emitent przeznaczy wpływy netto z emisji Obligacji serii T1 na finansowanie działalności podmiotów z Grupy Kapitałowej KRUK, której ogólnym celem jest osiągnięcie zysków.
Niniejszy materiał nie stanowi oferty w rozumieniu art. 6 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93z pozn. zm.), ani nie stanowi publicznego proponowania nabycia obligacji, ani oferty publicznej w rozumieniu art. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz spółkach publicznych (tekst jednolity: Dz. z 2009 r. Nr 185, poz. 1439).
OBLIGACJE
Data emisji 23 grudnia 2013
Data wykupu 06 grudnia 2017
Liczba obligacji 150 000
Cena emisji 100 zł
Wartość nominalna 100 zł
Wartość emisji 15 000 000 zł
Minimalny zapis 10000 zł
OPROCENTOWANIE
Rodzaj zmienne
Stopa nominalna WIBOR 3M + 4%
Wypłata odsetek kwartalne
INFORMACJE DODATKOWE
Sektor rynku Usługi inne
Zabezpieczenie nie
Dług podporządkowany nie
OPCJE
Opcja przedterminowego zakupu (callable) nie
Opcja bezwarunkowa (callable) nie
Opcja przedterminowego zakupu (puttable) nie
Opcja bezwarunkowa (puttable) nie
POWIADOMIENIA O OFERTACH
Aktualne oferty nie spełniają Twoich oczekiwań?
Interesują Cię wybrane sektory lub inne kryteria?
Sprecyzuj swoje oczekiwania inwestycyjne
Otrzymasz bezpłatną informację o wybranych ofertach
 
* pola wymagane