Grupa SIS
NewConnect.infoNewConnect.info Podatnik.infoPodatnik.info Korporaty.plKorporaty.pl

KALKULACJA ZYSKU
Kwota zapisu
Odsetki szacunkowe*
WIBOR 3M + % kwartalne
Kwota wykupu:
Invista S.A. OFERTA PRYWATNA - OBLIGACJE C
ZAPISY DO 20.06.2013
emisja zakończona
O EMITENCIE

Invista prowadzi działalność inwestycyjną przede wszystkim w 2 niszowych oraz wysoce rentownych obszarach, tj.:
- inwestując w akcje pracownicze spółek Skarbu Państwa (w portfelu są m.in. akcje Jastrzębskiej Spółki Węglowej o wartości ponad 4 mln PLN),
- dokonując zakupów roszczeń do nieruchomości na podstawie tzw. Dekretu Bieruta (Invista posiada m.in. prawo do bardzo atrakcyjnej nieruchomości położonej przy ul. Emilii Plater 15 w Warszawie).

CEL EMISJI
Środki pozyskane z emisji obligacji przeznaczone zostaną na bieżącą działalność inwestycyjną.
ZABEZPIECZENIE
  • hipoteka - Zabezpieczenie stanowić będzie hipoteka na nieruchomości gruntowej położonej w Łomiankach pod Warszawą o wartości wg operatu szacunkowego blisko 27 mln PLN, tj. znacząco wyższej od wartości emisji.
Niniejszy materiał nie stanowi oferty w rozumieniu art. 6 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93z pozn. zm.), ani nie stanowi publicznego proponowania nabycia obligacji, ani oferty publicznej w rozumieniu art. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz spółkach publicznych (tekst jednolity: Dz. z 2009 r. Nr 185, poz. 1439).
OBLIGACJE
Data emisji 21 czerwca 2013
Data wykupu 31 grudnia 2015
Liczba obligacji 4 000
Cena emisji 1 000 zł
Wartość nominalna 1 000 zł
Wartość emisji 4 000 000 zł
Minimalny zapis 20 000 zł
OPROCENTOWANIE
Rodzaj zmienne
Stopa nominalna WIBOR 3M + %
Wypłata odsetek kwartalne
INFORMACJE DODATKOWE
Sektor rynku Inwestycje
Zabezpieczenie tak
Dług podporządkowany nie
OPCJE
Opcja przedterminowego zakupu (callable) nie
Opcja bezwarunkowa (callable) nie
Opcja przedterminowego zakupu (puttable) nie
Opcja bezwarunkowa (puttable) nie
POWIADOMIENIA O OFERTACH
Aktualne oferty nie spełniają Twoich oczekiwań?
Interesują Cię wybrane sektory lub inne kryteria?
Sprecyzuj swoje oczekiwania inwestycyjne
Otrzymasz bezpłatną informację o wybranych ofertach
 
* pola wymagane