Grupa SIS
NewConnect.infoNewConnect.info Podatnik.infoPodatnik.info Korporaty.plKorporaty.pl

KALKULACJA ZYSKU
Kwota zapisu
Odsetki szacunkowe*
stałe 8.5% kwartalne
Kwota wykupu:
HUSSAR GRUPPA S.A. OFERTA PUBLICZNA - OBLIGACJE S
ZAPISY DO 14.05.2014
emisja zakończona
O EMITENCIE
HUSSAR Gruppa S.A. - spółka specjalizująca się w spedycji i niszowych usługach transportowych na terenie Europy Zachodniej wyemituje obligacje o wartości do 10 mln zł. Chce w ten sposób pozyskać kapitał na dalszy rozwój. Zarząd HUSSAR Gruppa S.A. podjął decyzję o wyemitowaniu w trybie oferty publicznej do 10 000 sztuk obligacji, o wartości nominalnej 1 000 zł każda. Stałe oprocentowanie trzyletnich obligacji zostało ustalone na atrakcyjnym poziomie 8,5%, odsetki wypłacane będą kwartalnie. Obligacje mają zostać wprowadzone do obrotu na Catalyst, co jest istotne z punktu widzenia płynności inwestycji. Zapisy na obligacje będą trwać od 2 do 30 kwietnia 2014 r. - Rok 2013 zamknęliśmy bardzo dobrymi wynikami finansowymi. Jest to rezultat trafnie obranej strategii rozwoju w zakresie wysokomarżowej obsługi transportu drogowego. Działamy głównie na drogach Europy Zachodniej, obsługując polskie i zagraniczne firmy transportowe i w tym zakresie nie mamy konkurencji. Naszym celem jest stać się w ciągu 3 lat najlepiej zarządzaną, średniej wielkości specjalistyczną firmą dostarczającą kompleksowe rozwiązania dla spedycji i transportu. Posiadamy odpowiednią wiedzę i doświadczenie do dalszego rozwoju i w tym zakresie potrzebujemy kapitału z emisji obligacji - mówi Konrad Kąkolewski, Prezes Zarządu HUSSAR Gruppa S.A. Działalność w obszarze transportu oraz pomocy drogowej i likwidacji szkód to nie wszystko. Intensywnie rozwijana jest także działalność Spółki w segmencie innowacyjnych produktów dla firm transportowych. Hussar Gruppa S.A. posiada własny dział do opracowywania innowacyjnych rozwiązań. Obecnie są już w sprzedaży 3 produkty Spółki, tj. H PLAST – opatentowany zestaw do profesjonalnego łatania plandek, H CARPET – mata absorbująca wycieki na drodze oraz H-VIZ – opatentowany zestaw do spowalniania procesu pęknięć przedniej szyby. W dalszej perspektywie Zarząd planuje wprowadzić kolejne 4 innowacyjne produkty. Spółka jest także pomysłodawcą rewolucyjnej i unikalnej na skalę światową reklamy 3D na pojazdy ciężarowe. W opinii Spółki dział innowacyjnych produktów w perspektywie kolejnych 5 lat będzie najbardziej dochodowy.
CEL EMISJI
Większość środków (60% wartości emisji) zostanie wydatkowana w segmencie transportu m.in. na pozyskanie i rozwijanie bazy podwykonawców oraz usprawnień w zakresie płatności, co przełoży się na wyższą marżę na tych usługach. Ponadto Spółka będzie rozwijać obszar pomocy drogowej oraz likwidacji szkód (30% wartości emisji). Pozostała część środków (10% wartości emisji) zostanie przeznaczona na obszar innowacji, celem wprowadzenia czterech nowych produktów.
ANALIZA WYPŁACALNOŚCI
HUSSAR GRUPPA S.A. ODPOWIADA CAŁYM MAJĄTKIEM ZA SPŁATĘ OBLIGACJI SPÓŁKA EMITOWAŁA WCZEŚNIEJ OBLIGACJE KORPORACYJNE – BEZPROBLEMOWO WYPŁACAJĄC ODSETKI, A NAWET WYKUPUJĄC OBLIGACJE O WARTOŚCI 1,25 MLN ZŁ PRZED TERMINEM. AKTYWA SPÓŁKI WYNOSZĄ PONAD 22 MLN ZŁ, KAPITAŁ WŁASNY PONAD 12,6 MLN ZŁ. SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPÓŁKI JEST REGULARNIE AUDYTOWANE. OBECNE ZOBOWIĄZANIA Z OBLIGACJI WYNOSZĄ 4,2 MLN ZŁ, CO W RELACJI DO KAPITAŁU WŁASNEGO DAJE WSKAŹNIK ZADŁUŻENIA NA BARDZO NISKIM POZIOMIE 0,33. OBLIGACJE SĄ NIEZABEZPIECZONE W ROZUMIENIU USTAWY O OBLIGACJACH, PONIEWAŻ NIE JEST WYDZIELONY KONKRETNY SKŁADNIK MAJĄTKU, KTÓRY ZABEZPIECZA SPŁATĘ TEJ KONKRETNEJ OBLIGACJI. FIRMA ZABEZPIECZA SPŁATĘ CAŁYM SWOIM MAJĄTKIEM.
Niniejszy materiał nie stanowi oferty w rozumieniu art. 6 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93z pozn. zm.), ani nie stanowi publicznego proponowania nabycia obligacji, ani oferty publicznej w rozumieniu art. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz spółkach publicznych (tekst jednolity: Dz. z 2009 r. Nr 185, poz. 1439).
OBLIGACJE
Data emisji 16 maja 2014
Data wykupu 16 maja 2017
Liczba obligacji 10 000
Cena emisji 1 000 zł
Wartość nominalna 1 000 zł
Wartość emisji 10 000 000 zł
Minimalny zapis 1000 zł
OPROCENTOWANIE
Rodzaj stałe
Stopa nominalna stałe 8.5%
Wypłata odsetek kwartalne
INFORMACJE DODATKOWE
Sektor rynku Inne
Zabezpieczenie nie
Dług podporządkowany nie
OPCJE
Opcja przedterminowego zakupu (callable) nie
Opcja bezwarunkowa (callable) nie
Opcja przedterminowego zakupu (puttable) nie
Opcja bezwarunkowa (puttable) nie
POWIADOMIENIA O OFERTACH
Aktualne oferty nie spełniają Twoich oczekiwań?
Interesują Cię wybrane sektory lub inne kryteria?
Sprecyzuj swoje oczekiwania inwestycyjne
Otrzymasz bezpłatną informację o wybranych ofertach
 
* pola wymagane