Grupa SIS
NewConnect.infoNewConnect.info Podatnik.infoPodatnik.info Korporaty.plKorporaty.pl

KALKULACJA ZYSKU
Kwota zapisu
Odsetki szacunkowe*
stałe 9.5% kwartalne
Kwota wykupu:
Biomax S.A. OFERTA PUBLICZNA - OBLIGACJE A
ZAPISY DO 09.07.2014
emisja zakończona
O EMITENCIE
Biomax S.A. działa w sektorze biotechnologicznym. Działalność Spółki polega na wdrażaniu innowacyjnych technologii biochemicznych oraz produkcji dermokosmetyków i preparatów biotechnologicznych. Celem Emitenta jest stworzenie grupy kapitałowej działającej w dziedzinie nowych technologii biochemicznych stosowanych w przemyśle spożywczym, kosmetycznym i farmaceutycznym, zarówno na rynku krajowym, jak i zagranicznym. Spółka dąży do osiągnięcia pozycji lidera na powiększającym się rynku ochrony zdrowia.
CEL EMISJI
Celem emisji obligacji jest pozyskanie środków finansowych na zakup pakietu kontrolnego w spółce Premedicare Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu oraz na zwiększenie kapitału obrotowego.
ZABEZPIECZENIE
  • zastaw rejestrowy - Zabezpieczeniem emisji będzie zastaw rejestrowy ustanowiony na akcjach Emitenta, których właścicielem jest Kronos Capital Sp. z o.o. oraz oświadczenie o poddaniu się Emitenta dobrowolnej egzekucji (art. 777 ust. 1 pkt. 5 kpc), sporządzane w formie aktu notarialnego.
Niniejszy materiał nie stanowi oferty w rozumieniu art. 6 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93z pozn. zm.), ani nie stanowi publicznego proponowania nabycia obligacji, ani oferty publicznej w rozumieniu art. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz spółkach publicznych (tekst jednolity: Dz. z 2009 r. Nr 185, poz. 1439).
OBLIGACJE
Data emisji 11 lipca 2014
Data wykupu 11 stycznia 2017
Liczba obligacji 4 000
Cena emisji 1 000 zł
Wartość nominalna 1 000 zł
Wartość emisji 4 000 000 zł
Minimalny zapis 1000 zł
OPROCENTOWANIE
Rodzaj stałe
Stopa nominalna stałe 9.5%
Wypłata odsetek kwartalne
INFORMACJE DODATKOWE
Sektor rynku Technologie
Zabezpieczenie tak
Dług podporządkowany nie
OPCJE
Opcja przedterminowego zakupu (callable) nie
Opcja bezwarunkowa (callable) nie
Opcja przedterminowego zakupu (puttable) nie
Opcja bezwarunkowa (puttable) nie
POWIADOMIENIA O OFERTACH
Aktualne oferty nie spełniają Twoich oczekiwań?
Interesują Cię wybrane sektory lub inne kryteria?
Sprecyzuj swoje oczekiwania inwestycyjne
Otrzymasz bezpłatną informację o wybranych ofertach
 
* pola wymagane