Grupa SIS
NewConnect.infoNewConnect.info Podatnik.infoPodatnik.info Korporaty.plKorporaty.pl

POKAŻ TYLKO:

Min. oprocentowanie
%
Minimalny zapis
ZAPISY DO 14.10.2014
emisja zakończona
O EMITENCIE
Spółka oferuje szeroki asortyment sprzętu i akcesoriów wędkarskich, takich jak: wędki, kołowrotki, żyłki, plecionki, linki i akcesoria muchowe, zanęty i dodatki, haczyki, przynęty sztuczne oraz spławiki. Oprócz dystrybucji produktów pod własnymi markami ROBINSON i GOOD FISH Spółka dystrybuuje towary zagranicznych producentów. Emitent prowadzi sprzedaż odzieży i artykułów sportowych poprzez przedstawicieli handlowych oraz za pośrednictwem sklepu internetowego www.outdoorzy.pl.
CEL EMISJI
- rozwój linii biznesowej wędkarstwo - rozwój linii biznesowej sport - rozwój dystrybucji poprzez własną sieć sklepów typu „shop in shop”.
Oprocentowanie WIBOR 3M + 7%
Wypłata odsetek kwartalne
Termin wykupu obligacji 17 października 2017
Wartość emisji 4 000 000 zł
Wartość nominalna obligacji 1 000 zł
Minimalny zapis 1 000 zł
KALKULACJA ZYSKU
Kwota zapisu
PLN
Kwota wykupu
Odsetki szacunkowe
WIBOR 3M + 7% kwartalne
ZAPISY DO 10.09.2014
emisja zakończona
O EMITENCIE
Emitent działa w branży finansowej i zajmuje się udzielaniem pożyczek gotówkowych osobom fizycznym. Spółka działa od 2006 r. W 2011 r. została przekształcona w spółkę akcyjną. MIKROKASA S.A. konsekwentnie buduje swoją markę, także dzięki współpracy z niezależnymi pośrednikami finansowymi na terenie całego kraju (ok. 200 podmiotów oferujących jej produkty), dzięki czemu pozyskuje wielu nowych klientów i staje się podmiotem coraz bardziej rozpoznawalnym na polskim rynku pożyczek gotówkowych. Emitent oferuje pożyczki o wartości do 5 tys. zł, które są udzielane na okres do 36 m-cy. Pożyczki nie mają ukrytych opłat oraz zawierają ubezpieczenie od zdarzeń losowych. Można je spłacić przed terminem, otrzymując od Spółki zwrot niewykorzystanych kosztów pobranych z tytułu opłat administracyjnych i ubezpieczeń. Przewagą konkurencyjną Spółki jest właściwa polityka oceny ryzyka, jako jedna z nielicznych współpracuje z Biurem Informacji Kredytowej S.A. Dzięki temu cechuje ją niski odsetek szkodowości portfela oraz dobre rezultaty w obszarze odzyskiwania należności, przy zapobieganiu nadmiernego zadłużania się klientów
CEL EMISJI
Celem emisji Obligacji serii J, jest pozyskanie środków pieniężnych na rozwój działalności poprzez zintensyfikowanie akcji pożyczkowej – zwiększenie wolumenu udzielonych pożyczek oraz wzrost liczby klientów.
Oprocentowanie 9,5%, stałe
Wypłata odsetek kwartalne
Termin wykupu obligacji 12 września 2016
Wartość emisji 2 000 000 zł
Wartość nominalna obligacji 1 000 zł
Minimalny zapis 1 000 zł
KALKULACJA ZYSKU
Kwota zapisu
PLN
Kwota wykupu
Odsetki szacunkowe
stałe 9.5% kwartalne
ZAPISY DO 09.07.2014
emisja zakończona
O EMITENCIE
Biomax S.A. działa w sektorze biotechnologicznym. Działalność Spółki polega na wdrażaniu innowacyjnych technologii biochemicznych oraz produkcji dermokosmetyków i preparatów biotechnologicznych. Celem Emitenta jest stworzenie grupy kapitałowej działającej w dziedzinie nowych technologii biochemicznych stosowanych w przemyśle spożywczym, kosmetycznym i farmaceutycznym, zarówno na rynku krajowym, jak i zagranicznym. Spółka dąży do osiągnięcia pozycji lidera na powiększającym się rynku ochrony zdrowia.
CEL EMISJI
Celem emisji obligacji jest pozyskanie środków finansowych na zakup pakietu kontrolnego w spółce Premedicare Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu oraz na zwiększenie kapitału obrotowego.
Oprocentowanie 9,5%, stałe
Wypłata odsetek kwartalne
Termin wykupu obligacji 11 stycznia 2017
Wartość emisji 4 000 000 zł
Wartość nominalna obligacji 1 000 zł
Minimalny zapis 1 000 zł
KALKULACJA ZYSKU
Kwota zapisu
PLN
Kwota wykupu
Odsetki szacunkowe
stałe 9.5% kwartalne
ZAPISY DO 30.05.2014
emisja zakończona
O EMITENCIE
Runicom jest funduszem typu private equity i venture capital, inwestującym w IT, INTERNET, MOBILE ORAZ E-COMMERCE. Wiodącym akcjonariuszem RUNICOM S.A. jest grupa doradczo -inwestycyjna PCH CAPITAL S.A., której pomysłodawcą, założycielem i jedynym akcjonariuszem jest Pan Piotr Marek Chmielewski. PCH CAPITAL S.A. poprzez własne wyspecjalizowane podmioty zarządza funduszami private equity oraz zajmuje się doradztwem finansowym na rynku kapitałowym. Runicom S.A. charakteryzuje się szybką reakcją na pojawiające się szanse, elastycznością w podejmowaniu decyzji, wysokimi kompetencjami oraz wieloletnim bogatym doświadczeniem osób zarządzających i nadzorujących, w szczególności na rynku nowych technologii (IT, media, telekomunikacja), a także stabilnym akcjonariatem. Powyższe cechy powodują, że jako inwestor na rynku private equity/venture capital, jest podmiotem o unikalnych kompetencjach i gwarantującym optymalne warunki realizacji projektów. Dzięki temu osiąga ponadprzeciętne stopy zwrotu z inwestycji.
CEL EMISJI
RUNICOM S.A. przeznaczy środki pozyskane z emisji Obligacji Serii A4 na inwestycje, spłatę zobowiązań i kapitał obrotowy.
Oprocentowanie 10%, stałe
Wypłata odsetek kwartalne
Termin wykupu obligacji 02 czerwca 2016
Wartość emisji 2 500 000 zł
Wartość nominalna obligacji 1 000 zł
Minimalny zapis 10 000 zł
KALKULACJA ZYSKU
Kwota zapisu
PLN
Kwota wykupu
Odsetki szacunkowe
stałe 10% kwartalne
ZAPISY DO 20.05.2014
emisja zakończona
O EMITENCIE
LZMO S.A. to polski producent ceramicznych systemów kominowych stosujący w produkcji najnowocześniejszą technologię izostatyczną. Metoda izostatyczna polega na specyficznym zagęszczaniu surowca w celu uzyskania wyjątkowo wysokiej wytrzymałości, żywotności i jakości produktu. LZMO S.A. zadebiutowała na rynku NewConnect w 2011 roku. Obecnie wchodzi w skład NCIndex30, a od 1 kwietnia 2014 roku notowana jest w segmencie NewConnect Lead, promującym spółki, które mają największą szansę na przeniesienie swoich notowań na rynek główny. LZMO S.A. należy do grupy przemysłowej IndygoTech Minerals S.A. Holding skupia innowacyjne spółki technologiczne z branży wysokich technologii ceramicznych o bardzo wysokim potencjale wzrostu co najmniej w skali regionu i trwałych przewagach konkurencyjnych, których celem jest wzrost efektywności energetycznej.
CEL EMISJI
Środki z emisji zasilą kapitał obrotowy Spółki w celu sfinansowania jej rozwoju, w szczególności z przeznaczeniem na realizację krajowych i zagranicznych zamówień na ceramiczne systemy kominowe oraz komponenty systemów kominowych produkowanych przez Emitenta.
Oprocentowanie 8,75%, stałe
Wypłata odsetek kwartalne
Termin wykupu obligacji 22 listopada 2016
Wartość emisji 7 000 000 zł
Wartość nominalna obligacji 1 000 zł
Minimalny zapis 1 000 zł
KALKULACJA ZYSKU
Kwota zapisu
PLN
Kwota wykupu
Odsetki szacunkowe
stałe 8.75% kwartalne
ZAPISY DO 14.05.2014
emisja zakończona
O EMITENCIE
HUSSAR Gruppa S.A. - spółka specjalizująca się w spedycji i niszowych usługach transportowych na terenie Europy Zachodniej wyemituje obligacje o wartości do 10 mln zł. Chce w ten sposób pozyskać kapitał na dalszy rozwój. Zarząd HUSSAR Gruppa S.A. podjął decyzję o wyemitowaniu w trybie oferty publicznej do 10 000 sztuk obligacji, o wartości nominalnej 1 000 zł każda. Stałe oprocentowanie trzyletnich obligacji zostało ustalone na atrakcyjnym poziomie 8,5%, odsetki wypłacane będą kwartalnie. Obligacje mają zostać wprowadzone do obrotu na Catalyst, co jest istotne z punktu widzenia płynności inwestycji. Zapisy na obligacje będą trwać od 2 do 30 kwietnia 2014 r. - Rok 2013 zamknęliśmy bardzo dobrymi wynikami finansowymi. Jest to rezultat trafnie obranej strategii rozwoju w zakresie wysokomarżowej obsługi transportu drogowego. Działamy głównie na drogach Europy Zachodniej, obsługując polskie i zagraniczne firmy transportowe i w tym zakresie nie mamy konkurencji. Naszym celem jest stać się w ciągu 3 lat najlepiej zarządzaną, średniej wielkości specjalistyczną firmą dostarczającą kompleksowe rozwiązania dla spedycji i transportu. Posiadamy odpowiednią wiedzę i doświadczenie do dalszego rozwoju i w tym zakresie potrzebujemy kapitału z emisji obligacji - mówi Konrad Kąkolewski, Prezes Zarządu HUSSAR Gruppa S.A. Działalność w obszarze transportu oraz pomocy drogowej i likwidacji szkód to nie wszystko. Intensywnie rozwijana jest także działalność Spółki w segmencie innowacyjnych produktów dla firm transportowych. Hussar Gruppa S.A. posiada własny dział do opracowywania innowacyjnych rozwiązań. Obecnie są już w sprzedaży 3 produkty Spółki, tj. H PLAST – opatentowany zestaw do profesjonalnego łatania plandek, H CARPET – mata absorbująca wycieki na drodze oraz H-VIZ – opatentowany zestaw do spowalniania procesu pęknięć przedniej szyby. W dalszej perspektywie Zarząd planuje wprowadzić kolejne 4 innowacyjne produkty. Spółka jest także pomysłodawcą rewolucyjnej i unikalnej na skalę światową reklamy 3D na pojazdy ciężarowe. W opinii Spółki dział innowacyjnych produktów w perspektywie kolejnych 5 lat będzie najbardziej dochodowy.
CEL EMISJI
Większość środków (60% wartości emisji) zostanie wydatkowana w segmencie transportu m.in. na pozyskanie i rozwijanie bazy podwykonawców oraz usprawnień w zakresie płatności, co przełoży się na wyższą marżę na tych usługach. Ponadto Spółka będzie rozwijać obszar pomocy drogowej oraz likwidacji szkód (30% wartości emisji). Pozostała część środków (10% wartości emisji) zostanie przeznaczona na obszar innowacji, celem wprowadzenia czterech nowych produktów.
Oprocentowanie 8,5%, stałe
Wypłata odsetek kwartalne
Termin wykupu obligacji 16 maja 2017
Wartość emisji 10 000 000 zł
Wartość nominalna obligacji 1 000 zł
Minimalny zapis 1 000 zł
KALKULACJA ZYSKU
Kwota zapisu
PLN
Kwota wykupu
Odsetki szacunkowe
stałe 8.5% kwartalne
ZAPISY DO 07.04.2014
emisja zakończona
O EMITENCIE
Zortrax Sp. z o.o. jest pionierem w branży druku 3D w Polsce. Spółka stworzyła innowacyjny projekt drukarki 3D, który obecnie jest na etapie komercjalizacji. Założycielem Spółki jest Pan Rafał Tomasiak, który w 2011 r. wraz z zespołem programistów i inżynierów rozpoczął prace nad projektem drukarki 3D Zortrax M200. W maju 2013 r. twórcy projektu przeprowadzili kampanię crowdfundingową na portalu Kickstarter.com. Projekt Zortrax pozyskał finansowanie na poziomie 180 tys. USD, co umożliwiło Spółce sprzedaż 80 drukarek 3D Zortrax M200. W grudniu 2013 r. sfinalizowany został proces produkcji i prac badawczo-rozwojowych dla finalnej wersji modelu M200. ! Druk 3D to technologia pozwalająca na tworzenie trójwymiarowych modeli przedmiotów poprzez wyciskanie specjalnego tworzywa warstwa po warstwie. Wydruki są projektowane w specjalnym oprogramowaniu. Druk 3D umożliwia projektowanie dowolnych przedmiotów oraz wytwarzaniu ich w zaciszu własnej pracowni. Zortrax zleca produkcję drukarek Zortrax M200 firmie zewnętrznej z siedzibą w Chinach, korzystając z jej wiedzy i doświadczenia w zakresie planowania, zakupu, kontroli surowców, opracowania procedur jakościowych i technicznych. Przewagą konkurencyjną drukarki Zortrax M200 jest jej jakość, innowacyjność oraz cena. Cena drukarki Zortrax jest na poziomie 1.899 USD za sztukę, podczas gdy ceny podobnych drukarek konkurencyjnych producentów: 2.200 - 3.300 USD. Opinie specjalistów jednoznacznie wskazują na to, że drukarka Zortrax M200 konkuruje pod względem jakości wydruku z profesjonalnymi drukarkami, których ceny zaczynają się od 50.000 USD. Czas realizacji zamówienia drukarki Zortrax M200 wynosi od 2 do 8 tygodni i jest krótszy od konkurencji. W styczniu 2014 r. Spółka poinformowała o podpisaniu kontraktu z amerykańskim potentatem komputerowym - firmą DELL. Kontrakt polega na dostarczeniu przez Emitenta 5 tys. drukarek Zortrax M200 w 2014 r. Skala kontraktu gwarantuje dynamiczny rozwój Emitenta w przyszłości oraz stabilne wyniki i wysokie zyski ze względu na godziwą marżę uzyskiwaną ze sprzedaży drukarek Zortrax M200.
CEL EMISJI
Środki pozyskane z Emisji Spółka zamierza przeznaczyć na sfinansowanie produkcji pod otrzymane zamówienia oraz zakończenie prac badawczo-rozwojowych nad kolejnymi innowacyjnymi urządzeniami gotowymi do wprowadzenia na rynek światowy jeszcze w tym roku.
Oprocentowanie 9%, stałe
Wypłata odsetek kwartalne
Termin wykupu obligacji 09 kwietnia 2017
Wartość emisji 10 000 000 zł
Wartość nominalna obligacji 1 000 zł
Minimalny zapis 1 000 zł
KALKULACJA ZYSKU
Kwota zapisu
PLN
Kwota wykupu
Odsetki szacunkowe
stałe 9% kwartalne
ZAPISY DO 31.03.2014
emisja zakończona
O EMITENCIE
Zarządzanie funduszami private equity, własny autoryzowany doradca na NewConnect i Catalyst, wsparcie klientów korporacyjnych i indywidualnych w zarządzaniu ich majątkiem. Inwestycje strategiczne prowadzone bezpośrednio oraz poprzez kontrolowane, zarzadzanie, wyspecjalizowane giełdowe oraz prywatne fundusze private equity. Portfel iwestycyjny o wartości ponad 62 000 000,00 zł.
CEL EMISJI
PCH CAPITAL S.A. może przeznaczyć środki pozyskane z emisji Obligacji Serii C2 na inwestycje kapitałowe oraz kapitał obrotowy spółki.
Oprocentowanie 10%, stałe
Wypłata odsetek kwartalne
Termin wykupu obligacji 31 marca 2016
Wartość emisji 2 000 000 zł
Wartość nominalna obligacji 1 000 zł
Minimalny zapis 10 000 zł
KALKULACJA ZYSKU
Kwota zapisu
PLN
Kwota wykupu
Odsetki szacunkowe
stałe 10% kwartalne
O EMITENCIE
PCH CAPITAL S.A. jest prywatną grupą doradczo-inwestycyjną, PCH CAPITAL S.A. poprzez własne wyspecjalizowane podmioty zarządza funduszami private equity oraz zajmuje się doradztwem finansowym na rynku kapitałowym. Doradza również przy pozyskiwaniu kapitału i w relacjach inwestorskich oraz wspiera zarządzanie majątkiem klientów korporacyjnych i indywidualnych. Projekty inwestycyjne PCH CAPITAL S.A. realizuje bezpośrednio lub poprzez kontrolowane i zarządzane przez siebie giełdowe oraz prywatne fundusze, które działają na rynkach nowoczesnych technologii, nieruchomości, a także w branży venture capital. Portfel inwestycyjny o wartości ponad 62 000 000,00 zł.
CEL EMISJI
PCH CAPITAL S.A może przeznaczyć środki pozyskane z emisji serii B15 na inwestycje kapitałowe, pośrednio przez PCH CAPITAL (CYPRUS) LTD., w akcje RUNICOM S.A. oraz FUTURIS S.A. oraz na kapitał obrotowy.
Oprocentowanie 10%, stałe
Wypłata odsetek kwartalne
Termin wykupu obligacji 02 marca 2016
Wartość emisji 2 000 000 zł
Wartość nominalna obligacji 1 000 zł
Minimalny zapis 10 000 zł
KALKULACJA ZYSKU
Kwota zapisu
PLN
Kwota wykupu
Odsetki szacunkowe
stałe 10% kwartalne
ZAPISY DO 28.02.2014
emisja zakończona
O EMITENCIE
Misją grupy ROBYG jest dostarczanie klientom apartamentów oraz mieszkań o wysokiej jakości, dostępnych na przystępnie skalkulowanym poziomie cenowym. Zaprojektowane z niezwykłą starannością i wyobraźnią zawsze znajdują się w najlepszych lokalizacjach. Są zarówno eleganckie, jak i nowoczesne. Do ich budowy wykorzystywane są najwyższej jakości materiały, a nad przebiegiem procesu inwestycyjnego czuwają wysokiej klasy specjaliści. Pragniemy, aby nasi klienci byli w pełni usatysfakcjonowani faktem posiadania własnego mieszkania. Dlatego tak dużą wagę przywiązujemy zarówno do właściwej realizacji naszych projektów, jak i późniejszych kontaktów z użytkownikami. Jako spółka notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, ROBYG stawia na pełną przejrzystość i otwartą komunikację z rynkiem. Zaufanie, zarówno inwestorów, jak i klientów, jest jednym z najcenniejszych kapitałów firmy.
Oprocentowanie WIBOR 3M + %
Wypłata odsetek kwartalne
Termin wykupu obligacji 26 lutego 2018
Wartość emisji 15 000 000 zł
Wartość nominalna obligacji 100 zł
KALKULACJA ZYSKU
Kwota zapisu
PLN
Kwota wykupu
Odsetki szacunkowe
WIBOR 3M + % kwartalne
ZAPISY DO 18.02.2014
emisja zakończona
O EMITENCIE
Malborskie Zakłady Chemiczne Organika S.A. to czołowy producent elastycznej pianki poliuretanowej w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej. Organika tworzy międzynarodową grupę kapitałową obejmującą 10 spółek zależnych prowadzących działalność w Czechach, Rosji, Bułgarii, Rumunii, Serbii oraz Bośni i Hercegowinie, a także na Białorusi.
CEL EMISJI
Zwiększenie kapitału obrotowego
Oprocentowanie 8,25%, stałe
Wypłata odsetek kwartalne
Termin wykupu obligacji 06 marca 2017
Wartość emisji 10 000 000 zł
Wartość nominalna obligacji 1 000 zł
Minimalny zapis 1 000 zł
KALKULACJA ZYSKU
Kwota zapisu
PLN
Kwota wykupu
Odsetki szacunkowe
stałe 8.25% kwartalne
ZAPISY DO 02.02.2014
emisja zakończona
O EMITENCIE
Runicom jest funduszem typu private equity i venture capital, inwestującym w IT, INTERNET, MOBILE ORAZ E-COMMERCE. Wiodącym akcjonariuszem RUNICOM S.A. jest grupa doradczo -inwestycyjna PCH CAPITAL S.A., której pomysłodawcą, założycielem i jedynym akcjonariuszem jest Pan Piotr Marek Chmielewski. PCH CAPITAL S.A. poprzez własne wyspecjalizowane podmioty zarządza funduszami private equity oraz zajmuje się doradztwem finansowym na rynku kapitałowym. Runicom S.A. charakteryzuje się szybką reakcją na pojawiające się szanse, elastycznością w podejmowaniu decyzji, wysokimi kompetencjami oraz wieloletnim bogatym doświadczeniem osób zarządzających i nadzorujących, w szczególności na rynku nowych technologii (IT, media, telekomunikacja), a także stabilnym akcjonariatem. Powyższe cechy powodują, że jako inwestor na rynku private equity/venture capital, jest podmiotem o unikalnych kompetencjach i gwarantującym optymalne warunki realizacji projektów. Dzięki temu osiąga ponadprzeciętne stopy zwrotu z inwestycji.
CEL EMISJI
RUNICOM S.A. przeznaczy środki pozyskane z emisji Obligacji Serii A2 na inwestycje, spłatę zobowiązań i kapitał obrotowy.
Oprocentowanie 10%, stałe
Wypłata odsetek kwartalne
Termin wykupu obligacji 09 maja 2016
Wartość emisji 2 500 000 zł
Wartość nominalna obligacji 1 000 zł
Minimalny zapis 10 000 zł
KALKULACJA ZYSKU
Kwota zapisu
PLN
Kwota wykupu
Odsetki szacunkowe
stałe 10% kwartalne
O EMITENCIE
PCH CAPITAL S.A. jest prywatną grupą doradczo-inwestycyjną. PCH CAPITAL S.A. poprzez własne wyspecjalizowane podmioty zarządza funduszami private equity oraz zajmuje się doradztwem finansowym na rynku kapitałowym. Doradza również przy pozyskiwaniu kapitału i w relacjach inwestorskich oraz wspiera zarządzanie majątkiem klientów korporacyjnych i indywidualnych. Projekty inwestycyjne PCH CAPITAL S.A. realizuje bezpośrednio lub poprzez kontrolowane i zarządzane przez siebie giełdowe oraz prywatne fundusze, które działają na rynkach nowoczesnych technologii, nieruchomości, a także w branży venture capital. Portfel inwestycyjny o wartości ponad 62 000 000,00 zł.
CEL EMISJI
PCH CAPITAL S.A. może przeznaczyć środki pozyskane z emisji Obligacji Serii B8 na inwestycje kapitałowe oraz kapitał obrotowy spółki.
Oprocentowanie 10%, stałe
Wypłata odsetek kwartalne
Termin wykupu obligacji 02 lutego 2016
Wartość emisji 2 000 000 zł
Wartość nominalna obligacji 1 000 zł
Minimalny zapis 10 000 zł
KALKULACJA ZYSKU
Kwota zapisu
PLN
Kwota wykupu
Odsetki szacunkowe
stałe 10% kwartalne
ZAPISY DO 06.12.2013
emisja zakończona
O EMITENCIE
KRUK od wielu lat jest liderem branży i kluczowym graczem zarówno w obszarze windykacji na zlecenie jak i obrotu wierzytelnościami.
CEL EMISJI
Zgodnie z założeniami Programu Emisji Obligacji Emitent przeznaczy wpływy netto z emisji Obligacji serii T1 na finansowanie działalności podmiotów z Grupy Kapitałowej KRUK, której ogólnym celem jest osiągnięcie zysków.
Oprocentowanie WIBOR 3M + 4%
Wypłata odsetek kwartalne
Termin wykupu obligacji 06 grudnia 2017
Wartość emisji 15 000 000 zł
Wartość nominalna obligacji 100 zł
Minimalny zapis 10 000 zł
KALKULACJA ZYSKU
Kwota zapisu
PLN
Kwota wykupu
Odsetki szacunkowe
WIBOR 3M + 4% kwartalne
O EMITENCIE
Giełda Praw Majątkowych „Vindexus” S.A. została założona w 1995 roku i od początku związana jest z polskim rynkiem wierzytelności. Kilkunastoletnia działalność pozwoliła nam na zdobycie bogatego doświadczenia oraz na wypracowanie odpowiednich zasad działania. Mimo rosnącej konkurencji, utrzymujemy silną pozycję na rynku oraz osiągamy dobre wyniki finansowe. Działalność spółki opiera się przede wszystkim na zakupie portfeli wierzytelności i dalszej ich egzekucji na własny rachunek oraz na windykacji na zlecenie.Do naszej działalności podchodzimy innowacyjnie, adaptując najnowsze rozwiązania prawne i organizacyjne.
Oprocentowanie 6,25%, stałe
Wypłata odsetek kwartalne
Termin wykupu obligacji 08 listopada 2016
Wartość emisji 10 000 000 zł
Wartość nominalna obligacji 1 000 zł
KALKULACJA ZYSKU
Kwota zapisu
PLN
Kwota wykupu
Odsetki szacunkowe
stałe 6.25% kwartalne
ZAPISY DO 20.06.2013
emisja zakończona
O EMITENCIE

Invista prowadzi działalność inwestycyjną przede wszystkim w 2 niszowych oraz wysoce rentownych obszarach, tj.:
- inwestując w akcje pracownicze spółek Skarbu Państwa (w portfelu są m.in. akcje Jastrzębskiej Spółki Węglowej o wartości ponad 4 mln PLN),
- dokonując zakupów roszczeń do nieruchomości na podstawie tzw. Dekretu Bieruta (Invista posiada m.in. prawo do bardzo atrakcyjnej nieruchomości położonej przy ul. Emilii Plater 15 w Warszawie).

CEL EMISJI
Środki pozyskane z emisji obligacji przeznaczone zostaną na bieżącą działalność inwestycyjną.
Oprocentowanie WIBOR 3M + %
Wypłata odsetek kwartalne
Termin wykupu obligacji 31 grudnia 2015
Wartość emisji 4 000 000 zł
Wartość nominalna obligacji 1 000 zł
Minimalny zapis 20 zł
KALKULACJA ZYSKU
Kwota zapisu
PLN
Kwota wykupu
Odsetki szacunkowe
WIBOR 3M + % kwartalne
ZAPISY DO 19.04.2013
emisja zakończona
O EMITENCIE
Uboat-Line SA specjalizuje się w wyszukiwaniu oraz rezerwacji połączeń promowych na trasach morskich dla ciężarówek oraz towarów niebezpiecznych.

Na przestrzeni ostatnich kilkunastu miesięcy Uboat-Line zanotował bardzo dynamiczny wzrost przychodów oraz skali prowadzonej działalności, co było możliwe w dużej mierze dzięki środkom pozyskanym w ramach prywatnej oferty akcji o wartości 2,5 mln zł, która poprzedziła debiut spółki na rynku NewConnect w styczniu br.

W pierwszej połowie 2012 roku spółka osiągnęła przychody w wysokości 11,73 mln zł, co oznacza wzrost o 171,5 proc. w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego. EBITDA wyniósł 541 tys. zł i był wyższy o 941 tys. zł od zanotowanego w okresie porównawczym. Wynik netto wypracowany przez spółkę w pierwszych dwóch kwartałach 2012 r. wyniósł 206 tys. zł.

Na koniec II kwartału 2012 r. spółka odnotowała wzrost poziomu zadłużenia kapitału własnego z 0,79 do 1,28, przy czym w odniesieniu do długu oprocentowanego nastąpił spadek z poziomu 0,17 do 0,13.

Utrzymanie dalszej, wysokiej dynamiki wzrostu przychodów oraz zwiększenie rentowności prowadzonej działalności możliwe będzie dzięki pozyskaniu przez spółkę finansowania w postaci emisji obligacji.

Nowo wyemitowane obligacje Uboat-Line SA chce wprowadzić na Catalyst.

Szczegółowe informacje o profilu działalności i wynikach finansowych spółki można sprawdzić na portalu NewConnect.info w profilu spółki.

CEL EMISJI

Środki pozyskane z emisji obligacji serii B przeznaczone zostaną m.in. na:

- zwiększenie środków obrotowych, co pozwoli na zwiększenie ilości zakupywanych biletów na przeprawy promowe,

- refinansowanie faktoringu (obecny efektywny koszt kapitału z tytułu faktoringu przekracza 30%),

- poszerzenie usług frachtu morskiego o transport kontenerowy.

Oprocentowanie WIBOR 3M + %
Wypłata odsetek kwartalne
Termin wykupu obligacji 19 kwietnia 2015
Wartość emisji 5 000 000 zł
Wartość nominalna obligacji 1 000 zł
Minimalny zapis 20 zł
KALKULACJA ZYSKU
Kwota zapisu
PLN
Kwota wykupu
Odsetki szacunkowe
WIBOR 3M + % kwartalne
ZAPISY DO 23.01.2013
emisja zakończona
O EMITENCIE
Spółka Nanotel S.A., której akcje są notowane na rynku NewConnect od lipca 2010 roku, rozpoczęła ofertę obligacji serii A. Oferta będzie trwała do 23 stycznia br. Nanotel S.A. to firma działająca w obszarze budownictwa dla telekomunikacji oraz systemów pomp ciepła. Klientami Spółki są przede wszystkim renomowani operatorzy sieci teleinformatycznych, wśród których znajduje się m.in. UPC Polska Sp. z o.o., Netia S.A., Telefonia Dialog S.A. czy Telekomunikacja Polska S.A.
CEL EMISJI
W dniu 7 stycznia br. Zarząd Spółki Nanotel S.A. podjął uchwałę o wyemitowaniu przez Spółkę do 20.000 (dwudziestu tysięcy) obligacji na okaziciela o wartości nominalnej 100 (sto) złotych każda o łącznej wartości nominalnej nieprzekraczającej kwoty 2.000.000 (dwa miliony) złotych.
Oprocentowanie 12%, stałe
Wypłata odsetek roczne
Termin wykupu obligacji
24 stycznia 2015
Wartość emisji 2 000 000 zł
Wartość nominalna obligacji 100 zł
KALKULACJA ZYSKU
Kwota zapisu
PLN
Kwota wykupu
Odsetki szacunkowe
stałe 12% roczne
ZAPISY DO 25.09.2012
emisja zakończona
O EMITENCIE
Uboat-Line SA specjalizuje się w wyszukiwaniu oraz rezerwacji połączeń promowych na trasach morskich dla ciężarówek oraz towarów niebezpiecznych.

Na przestrzeni ostatnich kilkunastu miesięcy Uboat-Line zanotował bardzo dynamiczny wzrost przychodów oraz skali prowadzonej działalności, co było możliwe w dużej mierze dzięki środkom pozyskanym w ramach prywatnej oferty akcji o wartości 2,5 mln zł, która poprzedziła debiut spółki na rynku NewConnect w styczniu br.

W pierwszej połowie 2012 roku spółka osiągnęła przychody w wysokości 11,73 mln zł, co oznacza wzrost o 171,5 proc. w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego. EBITDA wyniósł 541 tys. zł i był wyższy o 941 tys. zł od zanotowanego w okresie porównawczym. Wynik netto wypracowany przez spółkę w pierwszych dwóch kwartałach 2012 r. wyniósł 206 tys. zł.

Na koniec II kwartału 2012 r. spółka odnotowała wzrost poziomu zadłużenia kapitału własnego z 0,79 do 1,28, przy czym w odniesieniu do długu oprocentowanego nastąpił spadek z poziomu 0,17 do 0,13.

Utrzymanie dalszej, wysokiej dynamiki wzrostu przychodów oraz zwiększenie rentowności prowadzonej działalności możliwe będzie dzięki pozyskaniu przez spółkę finansowania w postaci emisji obligacji.

Nowo wyemitowane obligacje Uboat-Line SA chce wprowadzić na Catalyst.

Szczegółowe informacje o profilu działalności i wynikach finansowych spółki można sprawdzić na portalu NewConnect.info w profilu spółki.

CEL EMISJI
Środki zostaną przeznaczone na zakupy biletów na przeprawy promowe (45 proc. pozyskanego kapitału), obniżenie kosztów finansowych faktoringiem (40 proc.) i rozszerzenie działalności frachtu morskiego o transport kontenerowy i inne działania (15 proc.).
Oprocentowanie WIBOR 3M + %
Wypłata odsetek kwartalne
Termin wykupu obligacji 25 września 2014
Wartość emisji 2 500 000 zł
Wartość nominalna obligacji 1 000 zł
Minimalny zapis 20 000 zł
KALKULACJA ZYSKU
Kwota zapisu
PLN
Kwota wykupu
Odsetki szacunkowe
WIBOR 3M + % kwartalne
O EMITENCIE
Milmex działa na rynku IT, świadcząc usługi dostępu do Internetu i telefonii VoIP, prowadząc wdrożenia i integrację systemów ERP/CRM/BI, dostarczając sprzęt oraz oferując usługi konsultingowe i szkoleniowe.

Kluczowym projektem realizowanym aktualnie przez spółkę jest budowa szerokopasmowej infostrady NetMaks, wykorzystującej nowoczesne mobilne technologie radiowe. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej. W ramach NetMaks spółka rozwija usługi dostępu do bezprzewodowego Internetu i telefonii VoIP. Odbiorcami tych usług są firmy sektora MSP, SOHO (small office/ home office) i utilities, mieszkańcy gmin i samorządy gminne działające w obszarze "ostatniej mili".

Spółka zamierza wprowadzić obligacje objęte ofertą do alternatywnego systemu obrotu na rynku Catalyst.
CEL EMISJI
środki pozyskane w ofercie zostaną przeznaczone na projekt NetMaks
Oprocentowanie WIBOR 3M + %
Wypłata odsetek kwartalne
Termin wykupu obligacji 09 lipca 2013
Wartość emisji 20 000 000 zł
Wartość nominalna obligacji 1 000 zł
Minimalny zapis 200 000 zł
KALKULACJA ZYSKU
Kwota zapisu
PLN
Kwota wykupu
Odsetki szacunkowe
WIBOR 3M + % kwartalne
ZAPISY DO 06.07.2012
emisja zakończona
O EMITENCIE
Capital Service SA działa na rynku szybkich pożyczek gotówkowych o wartości od 150 zł do 1500 zł. Finansowanie jest udzielane na okres od 30 dni do 13 miesięcy.

Spółka posiada rozbudowaną siec oddziałów, na którą składa się 45 placówek w 12 województwach. Dodatkowo spółka współpracuje z blisko 100 przedstawicielami handlowymi.

Capital Service działa pod markami Kredyt OK i ACTIVA 500.
Oprocentowanie WIBOR 3M + %
Wypłata odsetek kwartalne
Termin wykupu obligacji 09 lipca 2013
Wartość emisji 2 000 000 zł
Wartość nominalna obligacji 100 zł
Minimalny zapis 25 000 zł
KALKULACJA ZYSKU
Kwota zapisu
PLN
Kwota wykupu
Odsetki szacunkowe
WIBOR 3M + % kwartalne
O EMITENCIE
Spółka należy do Grupy Kapitałowej Ferratum, działającej w obszarze udzielania kredytów konsumenckich i krótkoterminowych mikropożyczek za pośrednictwem telefonów komórkowych i przez Internet. Spółki zależne Grupy oferują usługi w 18 krajach świata. W Polsce od 2007 r. działa Ferratum Poland sp. z o.o., oferująca usługę Ekspres kasa – krótkoterminową (15-30 dni) pożyczkę w kwocie 50 – 1000 zł dostępną przez wypełnienie wniosku online lub przesłanie SMS-a.

Ferratum Capital Poland zostało utworzone w kwietniu 2011 r. Jedyną działalnością spółki jest emitowanie i oferowanie inwestorom obligacji w ramach programu emisji obligacji, w tym obligacji serii A1, która trafiła na rynek Catalyst.

Spółką dominującą w Grupie Ferratum jest JT Family Holding Oy, która rozpoczęła działalność w 2005 r. jako prywatna fińska spółka akcyjna. JT Family Holding Oy jest gwarantem emisji obligacji spółki i jej jedynym akcjonariuszem, posiadającym 100 proc. udziałów w kapitale zakładowym.

Ferratum Capital Poland wyemitowało do tej pory jedną serię obligacji, która jest notowana w systemie Catalyst od 29 lipca 2011 r.

Emitent rozważa złożenie wniosku o dopuszczenie do obrotu w tym systemie również obligacji serii A2, której dotyczy oferta.
CEL EMISJI
Środki zostaną przeznaczone na rozwój grupy kapitałowej, do której należy emitent.
Oprocentowanie WIBOR 6M + %
Wypłata odsetek półroczne
Termin wykupu obligacji 29 maja 2013
Wartość emisji 12 000 000 zł
Wartość nominalna obligacji 1 000 zł
Minimalny zapis 50 000 zł
KALKULACJA ZYSKU
Kwota zapisu
PLN
Kwota wykupu
Odsetki szacunkowe
WIBOR 6M + % półroczne
O EMITENCIE
Spółka należy do Grupy Kapitałowej Ferratum, działającej w obszarze udzielania kredytów konsumenckich i krótkoterminowych mikropożyczek za pośrednictwem telefonów komórkowych i przez Internet. Spółki zależne Grupy oferują usługi w 18 krajach świata. W Polsce od 2007 r. działa Ferratum Poland sp. z o.o., oferująca usługę Ekspres kasa – krótkoterminową (15-30 dni) pożyczkę w kwocie 50 – 1000 zł dostępną przez wypełnienie wniosku online lub przesłanie SMS-a.

Ferratum Capital Poland zostało utworzone w kwietniu 2011 r. Jedyną działalnością spółki jest emitowanie i oferowanie inwestorom obligacji w ramach programu emisji obligacji, w tym obligacji serii A1, która trafiła na rynek Catalyst.

Spółką dominującą w Grupie Ferratum jest JT Family Holding Oy, która rozpoczęła działalność w 2005 r. jako prywatna fińska spółka akcyjna. JT Family Holding Oy jest gwarantem emisji obligacji spółki i jej jedynym akcjonariuszem, posiadającym 100 proc. udziałów w kapitale zakładowym.

Ferratum Capital Poland wyemitowało do tej pory jedną serię obligacji, która jest notowana w systemie Catalyst od 29 lipca 2011 r.

Emitent rozważa złożenie wniosku o dopuszczenie do obrotu w tym systemie również obligacji serii A3, której dotyczy oferta.
CEL EMISJI
Środki zostaną przeznaczone na rozwój grupy kapitałowej, do której należy emitent.
Oprocentowanie WIBOR 6M + %
Wypłata odsetek półroczne
Termin wykupu obligacji 29 maja 2014
Wartość emisji 12 000 000 zł
Wartość nominalna obligacji 1 000 zł
Minimalny zapis 50 000 zł
KALKULACJA ZYSKU
Kwota zapisu
PLN
Kwota wykupu
Odsetki szacunkowe
WIBOR 6M + % półroczne
ZAPISY DO 28.03.2012
emisja zakończona
O EMITENCIE
Spółka działa w branży nowych technologii. Szczegółowe dane utajnione na życzenie spółki.
Oprocentowanie WIBOR 6M + %
Wypłata odsetek półroczne
Termin wykupu obligacji 28 marca 2013
Wartość emisji 15 500 000 zł
Wartość nominalna obligacji 1 000 zł
KALKULACJA ZYSKU
Kwota zapisu
PLN
Kwota wykupu
Odsetki szacunkowe
WIBOR 6M + % półroczne
ZAPISY DO 19.12.2011
emisja zakończona
O EMITENCIE
Historia i działalność
Spółka została zawiązana w sierpniu 2009 r. jako fundusz filmowy, inwestujący w komercyjne projekty filmowe i czerpiący przychody z ich wpływów. Później East Pictures rozszerzył działalność o finansowanie i produkcję filmów fabularnych krótko- i długometrażowych realizowanych w technologii 3D i 5D, filmów fabularnych oraz filmów muzycznych (wraz z produkcją muzyczną). Do realizacji filmowych i dźwiękowych została powołana spółka East Pictures Studio SA. Dodatkowo spółka zaangażowała się we współtworzenie interaktywnej telewizji internetowej. Aktualnie East Pictures prowadzi kilka projektów we współpracy z niezależnymi producentami i studiami filmowymi oraz producentami gier komputerowych. Są to m.in. „Sparrow” – anglojęzyczny film z gatunku slasher, „4:13 do Katowic” – pierwszy w Polsce film 3D z technologią 5D czy „Six Degrees of Separation” – film dokumentalny. W celu zapewnienia ciągłości przychodów w czasie między zdjęciami a dystrybucją filmów spółka podejmuje się organizacji i obsługi masowych imprez kulturalnych (ZOO EXPO 2011). East Pictures jest notowane na rynku NewConnect od 22 grudnia 2009 r.

Strategia rozwoju
Strategia rozwoju spółki opiera się na tworzeniu zdywersyfikowanego portfela produkcji filmowych i muzycznych o stosunkowo niskich budżetach zarówno w zakresie gatunku, jak i technologii realizacji. Podstawowym założeniem jest produkcja na światowym poziomie skierowana do sprzedaży przede wszystkim na rynki zagraniczne. Dodatkowo spółka zamierza nawiązać stałą współpracę z partnerem ze Stanów Zjednoczonych w zakresie współpracy przy realizacji projektów i ich sprzedaży na rynkach. Ważnym elementem strategii jest wykorzystanie niszy rynkowej, jaką stanowi produkcja filmów dedykowanych do wyświetlania w kinach 5D, będących nowością nie tylko na polskim, ale i zagranicznych rynkach.

Debiut
Spółka zadebiutowała na rynku Catalyst 9 lutego 2012 r. Do obrotu wprowadzono 735 obligacji na okaziciela serii C o wartości nominalnej 1 tys. zł każda. Kurs zamknięcia wyniósł 100,8 proc. przy obrocie na poziomie 20,65 tys. zł.


Opis na podstawie publicznie dostępnych materiałów o spółce, w tym dokumentu informacyjnego, noty informacyjnej, raportów bieżących i okresowych oraz treści zamieszczonych na stronie korporacyjnej.

CEL EMISJI
Pozyskanie środków na produkcję 6 filmów.
Oprocentowanie 14%, stałe
Wypłata odsetek
kwartalne
Termin wykupu obligacji 20 grudnia 2013
Wartość emisji 735 000 zł
Wartość nominalna obligacji 1 000 zł
KALKULACJA ZYSKU
Kwota zapisu
PLN
Kwota wykupu
Odsetki szacunkowe
stałe 14% kwartalne
ZAPISY DO 09.12.2011
emisja zakończona
O EMITENCIE
Historia i działalność
Spółka rozpoczęła działalność w 1996 r. w formie spółki cywilnej, świadczące j usługi w zakresie obrotu wierzytelnościami i windykacji. W 2000 r. nastąpiło przekształcenie w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością Grupa Finansowa Premium, a w 2006 r. w spółkę akcyjną. 14 czerwca 2007 r. spółka debiutowała na rynku głównym GPW. Od 2002 r. oferta spółki została poszerzona o faktoring, w tym faktoring pełny. W 2011 r. spółka pozyskała nowego akcjonariusza większościowego PRAGMA INAKSO SA – spółkę specjalizującą się w obrocie wierzytelnościami business to business. Spółka zmieniła również nazwę na Pragma Faktoring SA. Aktualnie Pragma Faktoring świadczy usługi finansowe polegające na udostępnianiu kontrahentom środków pieniężnych na podstawie umów faktoringu i pożyczek. Swoją ofertę spółka kieruje głównie do podmiotów sektora MSP. Od czerwca 2011 r. Pragma Faktoring SA jest członkiem Polskiego Związku Faktorów.

Strategia rozwoju
Celem strategii spółki jest wzrost udziału w rynku faktoringu i osiągnięcie pozycji lidera wśród faktorów spoza sektora bankowego. Jego realizacja następuje poprzez przygotowanie i ciągłe dostosowywanie oferty oraz sposobu działania do potrzeb grupy docelowej. Pragma Faktoring rozbudowuje sieć sprzedaży, by zapewnić efektywniejszą akwizycję i obsługę klientów w różnych częściach kraju – otwarto biura w Bydgoszczy i Poznaniu, w planach jest oddział w Lublinie.

Debiut
Spółka zadebiutowała na rynku Catalyst 8 czerwca 2011 r. Do obrotu zostało wprowadzonych 25 tys. obligacji na okaziciela serii A o wartości nominalnej 1 tys. zł. Kurs zamknięcia był równy cenie emisyjnej, na walorach nie zawarto żadnej transakcji.


Opis na podstawie publicznie dostępnych materiałów o spółce, w tym dokumentu informacyjnego, noty informacyjnej, raportów bieżących i okresowych oraz treści zamieszczonych na stronie korporacyjnej.

CEL EMISJI
Finansowanie bieżącej działalności operacyjnej.
Oprocentowanie WIBOR 6M + 4,5%
Wypłata odsetek półroczne
Termin wykupu obligacji 12 grudnia 2014
Wartość emisji 15 000 000 zł
Wartość nominalna obligacji 1 000 zł
KALKULACJA ZYSKU
Kwota zapisu
PLN
Kwota wykupu
Odsetki szacunkowe
WIBOR 6M + 4.5% półroczne
ZAPISY DO 18.10.2011
emisja zakończona
O EMITENCIE
Spółka została zawiązana w październiku 2010 r. w wyniku przekształcenia Lamirs Nowy B. Sirocka sp. j., która zajmowała się produkcją łodzi z laminatu. Admiral Boats kontynuuje tę działalność.

Oferta produktowa Admiral Boats obejmuje ponad 50 modeli i jest sukcesywnie poszerzana, m.in. w oparciu o prace własnego biura projektowego. Łodzie produkowane przez spółkę posiadają znak bezpieczeństwa CE przyznawany przez Polski Rejestr Statków, a ich wzory użytkowe są zastrzeżone na terenie Unii Europejskiej. Za swoje produkty spółka uzyskała wyróżnienie na targach w Gdyni i Londynie.

Praktycznie cała produkcja spółki trafia do dystrybutorów zagranicznych. W latach 2009-2010 spółka nawiązała współpracę z największymi importerami łodzi z Holandii, a także z dwoma importerami z Norwegii. Są to główne rynki zbytu, gdzie trafia ok. 80 proc. łodzi. Reszta jest sprzedawana na rynku niemieckim i brytyjskim, a także w pozostałych krajach Skandynawii.

Spółka zamierza stopniowo zwiększać udział zbytu na rynku norweskim i niemieckim oraz wejść na nowe rynki: chorwacki, włoski, francuski i hiszpański. Planuje również rozbudowę sieci dystrybucji, w tym własnych salonów sprzedaży w każdym kraju zbytu (pierwszy w Holandii).
CEL EMISJI
Nie został określony
Oprocentowanie WIBOR 3M + 6,95%
Wypłata odsetek kwartalne
Termin wykupu obligacji 19 października 2013
Wartość emisji 3 080 000 zł
Wartość nominalna obligacji 1 000 zł
Minimalny zapis 225 000 zł
KALKULACJA ZYSKU
Kwota zapisu
PLN
Kwota wykupu
Odsetki szacunkowe
WIBOR 3M + 6.95% kwartalne
ZAPISY DO 11.10.2011
emisja zakończona
O EMITENCIE
Spółka została zawiązana we wrześniu 2007 r. jako ECO-PALLETS sp. z o.o. sp. k. w celu realizacji inwestycji typu greenfield, współfinansowanej ze środków Unii Europejskiej – budowy kompleksu fabrycznego złożonego z zakładu przetwórstwa drewna, elektrociepłowni oraz produkcji biopaliwa w Biłgoraju. W lipcu 2010 r. zostało zarejestrowane przekształcenie w spółkę akcyjną, a w październiku 2010 r. zmieniono nazwę spółki na TimberOne.

TimberOne kontynuuje realizację projektu kompleksu. Docelowo ma ono stać się najnowocześniejszym w Europie Środkowo-Wschodniej zakładem przetwórstwa drzewnego, wytwarzającym drewniane elementy konstrukcji nośnych w oparciu o nowatorskie technologie projektowo-wykonawcze.

W ramach przedsiębiorstwa współdziałać będą trzy elementy:
  • linia produkująca elementy konstrukcyjne z drewna klejonego,
  • elektrociepłownia produkująca zieloną energię elektryczną i cieplną z biomasy pochodzącej z odpadów produkcyjnych oraz pozyskiwanej z lokalnych rynków surowca,
  • wytwórnia ekologicznego, odnawialnego paliwa stałego w postaci granulatu (pelletu).
CEL EMISJI
-
Oprocentowanie 12%, stałe
Wypłata odsetek półroczne
Termin wykupu obligacji 11 października 2013
Wartość emisji 1 855 000 zł
Wartość nominalna obligacji 100 zł
KALKULACJA ZYSKU
Kwota zapisu
PLN
Kwota wykupu
Odsetki szacunkowe
stałe 12% półroczne
ZAPISY DO 12.08.2011
emisja zakończona
O EMITENCIE
Początki spółki są związane z firmą handlową Euro Cristal sp. z o.o., która od 1992 r. zajmowała się dystrybucją artykułów higienicznych, w tym pieluszek dziecięcych. W 1996 r., już jako spółka akcyjna, rozpoczęła działalność produkcyjną, a dwa lata później wprowadzono pierwszą markę prywatną dla sieci Plus Discount – „Jaś i Małgosia”. Spółka stopniowo poszerzała ofertę produktową, m.in. o podpaski i wkładki higieniczne. Zmiana nazwy na obecną nastąpiła w 2003 r.

Hygienika działa w branży wyrobów higieny osobistej na rynku polskim i Europy Środkowo-Wschodniej. Podstawowa oferta produktowa obejmuje pieluszki i artykuły higieniczne dla kobiet pod marką własną (Bambino, Linell, Baby Shine) oraz markami największych sieci handlowych, m.in. Tesco, Auchan, Kaufland, Makro, Real, które stanowią główne źródło przychodów spółki. Dodatkowo spółka posiada w ofercie produkty komplementarne takie jak kosmetyki do higieny intymnej oraz środki czystości.
CEL EMISJI
Pozyskanie środków na sfinansowanie bieżącej działalności spółki.
Oprocentowanie WIBOR 6M + 7%
Wypłata odsetek półroczne
Termin wykupu obligacji 31 lipca 2013
Wartość emisji 2 389 000 zł
Wartość nominalna obligacji 1 000 zł
KALKULACJA ZYSKU
Kwota zapisu
PLN
Kwota wykupu
Odsetki szacunkowe
WIBOR 6M + 7% półroczne
ZAPISY DO 07.07.2011
emisja zakończona
O EMITENCIE
Historia i działalność
Spółka rozpoczęła działalność w 1996 r. jako Goli Car Investments sp. z o.o. Początkowo przedmiotem działalności było zarządzanie własnymi nieruchomościami komercyjnymi w śródmieściu Katowic. W 2003 r. nastąpiła zmiana nazwy na GC Investments sp. z o.o., a do oferty wprowadzono usługę wyszukiwania terenów inwestycyjnych dla inwestorów zewnętrznych i obsługi procesu inwestycyjnego. W 2005 r. spółka otwarła wyspecjalizowaną pracownię architektoniczną, a w 2006 r. w strukturę GC Investment został włączony Zakład Remontowo-Budowlany GOLI GLASS. W grudniu 2009 r. zarejestrowano przekształcenie w spółkę akcyjną. Obecnie spółka prowadzi kompleksową obsługę procesów inwestycyjnych na wszystkich etapach: od badania rynku pod kątem atrakcyjności i przeznaczenia nieruchomości, przez opracowanie koncepcji inwestycji, przygotowanie od strony formalnoprawnej, przygotowanie projektu architektonicznego, budowlanego i wykonawczego, po realizację inwestycji. Wokół spółki została zbudowana grupa kapitałowa prowadząca działalność deweloperską, w skład której wchodzą spółki celowe powołane do realizacji konkretnych projektów.

Strategia rozwoju
Strategia spółki jest ukierunkowana na dalszy wzrost przychodów i marży. Cele strategiczne to:
  • realizacja nowych projektów inwestycyjnych w Bytomiu (Nowy Dwór, Nowe Szombierki) i Jaworznie (GC Nova, tereny po dawnej kopalni Jana Kanty) oraz powiększanie posiadanego banku ziemi,

  • wprowadzenie nowych standardów zarządzania projektami, m.in. tworzenie nowych działów specjalizujących się w obsłudze nieruchomości.


Debiut
Spółka zadebiutowała na rynku Catalyst 24.01.2012 r. Do obrotu wprowadzono 17,5 tys. obligacji na okaziciela serii W o wartości nominalnej 1 tys. zł każda. Kurs zamknięcia wyniósł 101,00 proc. przy obrocie na poziomie 34,34 tys. zł.


Opis na podstawie publicznie dostępnych materiałów o spółce, w tym dokumentu informacyjnego, noty informacyjnej, raportów bieżących i okresowych oraz treści zamieszczonych na stronie korporacyjnej.

CEL EMISJI
Finansowanie planowych inwestycji spółki.
Oprocentowanie WIBOR 6M + 7,5%
Wypłata odsetek półroczne
Termin wykupu obligacji 29 kwietnia 2014
Wartość emisji 17 500 000 zł
Wartość nominalna obligacji 1 000 zł
KALKULACJA ZYSKU
Kwota zapisu
PLN
Kwota wykupu
Odsetki szacunkowe
WIBOR 6M + 7.5% półroczne
ZAPISY DO 03.06.2011
emisja zakończona
O EMITENCIE
Spółka została zawiązana w październiku 2010 r. w wyniku przekształcenia Lamirs Nowy B. Sirocka sp. j., która zajmowała się produkcją łodzi z laminatu. Admiral Boats kontynuuje tę działalność.

Oferta produktowa Admiral Boats obejmuje ponad 50 modeli i jest sukcesywnie poszerzana, m.in. w oparciu o prace własnego biura projektowego. Łodzie produkowane przez spółkę posiadają znak bezpieczeństwa CE przyznawany przez Polski Rejestr Statków, a ich wzory użytkowe są zastrzeżone na terenie Unii Europejskiej. Za swoje produkty spółka uzyskała wyróżnienie na targach w Gdyni i Londynie.

Praktycznie cała produkcja spółki trafia do dystrybutorów zagranicznych. W latach 2009-2010 spółka nawiązała współpracę z największymi importerami łodzi z Holandii, a także z dwoma importerami z Norwegii. Są to główne rynki zbytu, gdzie trafia ok. 80 proc. łodzi. Reszta jest sprzedawana na rynku niemieckim i brytyjskim, a także w pozostałych krajach Skandynawii.

Spółka zamierza stopniowo zwiększać udział zbytu na rynku norweskim i niemieckim oraz wejść na nowe rynki: chorwacki, włoski, francuski i hiszpański. Planuje również rozbudowę sieci dystrybucji, w tym własnych salonów sprzedaży w każdym kraju zbytu (pierwszy w Holandii).
CEL EMISJI
Nie został określony
Oprocentowanie WIBOR 3M + 6,95%
Wypłata odsetek kwartalne
Termin wykupu obligacji 06 grudnia 2012
Wartość emisji 5 000 000 zł
Wartość nominalna obligacji 1 000 zł
Minimalny zapis 200 000 zł
KALKULACJA ZYSKU
Kwota zapisu
PLN
Kwota wykupu
Odsetki szacunkowe
WIBOR 3M + 6.95% kwartalne
ZAPISY DO 19.04.2011
emisja zakończona
O EMITENCIE
Historia i działalność
Spółka rozpoczęła działalność w 1996 r. w formie spółki cywilnej, świadczące j usługi w zakresie obrotu wierzytelnościami i windykacji. W 2000 r. nastąpiło przekształcenie w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością Grupa Finansowa Premium, a w 2006 r. w spółkę akcyjną. 14 czerwca 2007 r. spółka debiutowała na rynku głównym GPW. Od 2002 r. oferta spółki została poszerzona o faktoring, w tym faktoring pełny. W 2011 r. spółka pozyskała nowego akcjonariusza większościowego PRAGMA INAKSO SA – spółkę specjalizującą się w obrocie wierzytelnościami business to business. Spółka zmieniła również nazwę na Pragma Faktoring SA. Aktualnie Pragma Faktoring świadczy usługi finansowe polegające na udostępnianiu kontrahentom środków pieniężnych na podstawie umów faktoringu i pożyczek. Swoją ofertę spółka kieruje głównie do podmiotów sektora MSP. Od czerwca 2011 r. Pragma Faktoring SA jest członkiem Polskiego Związku Faktorów.

Strategia rozwoju
Celem strategii spółki jest wzrost udziału w rynku faktoringu i osiągnięcie pozycji lidera wśród faktorów spoza sektora bankowego. Jego realizacja następuje poprzez przygotowanie i ciągłe dostosowywanie oferty oraz sposobu działania do potrzeb grupy docelowej. Pragma Faktoring rozbudowuje sieć sprzedaży, by zapewnić efektywniejszą akwizycję i obsługę klientów w różnych częściach kraju – otwarto biura w Bydgoszczy i Poznaniu, w planach jest oddział w Lublinie.

Debiut
Spółka zadebiutowała na rynku Catalyst 8 czerwca 2011 r. Do obrotu zostało wprowadzonych 25 tys. obligacji na okaziciela serii A o wartości nominalnej 1 tys. zł. Kurs zamknięcia był równy cenie emisyjnej, na walorach nie zawarto żadnej transakcji.


Opis na podstawie publicznie dostępnych materiałów o spółce, w tym dokumentu informacyjnego, noty informacyjnej, raportów bieżących i okresowych oraz treści zamieszczonych na stronie korporacyjnej.

CEL EMISJI
Sfinansowanie odkupu akcji własnych spółki i pozyskanie środków na prowadzenie działalności na rynku długu.
Oprocentowanie WIBOR 6M + 4,5%
Wypłata odsetek półroczne
Termin wykupu obligacji 19 kwietnia 2013
Wartość emisji 25 000 000 zł
Wartość nominalna obligacji 1 000 zł
KALKULACJA ZYSKU
Kwota zapisu
PLN
Kwota wykupu
Odsetki szacunkowe
WIBOR 6M + 4.5% półroczne
ZAPISY DO 25.02.2011
emisja zakończona
O EMITENCIE
Historia i działalność
Spółka istnieje na rynku od 1993 r., kiedy pod nazwą Agencja Obrotu Wierzytelnościami Kinkel i Masłowski sp. z o.o. prowadziła pośrednictwo przy sprzedaży wierzytelności i windykacji. W 2002 r. spółka zmieniła podstawowy profil działalności na usługi faktoringu dla sektora mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw. Spółka zasięgiem obejmuje całą Polskę, jednak największa liczba klientów pochodzi z województw śląskiego, mazowieckiego i wielkopolskiego.

Debiut
Pierwsze notowanie walorów spółki na rynku Catalyst odbyło się 26 sierpnia 2010 r. Do obrotu wprowadzono 50 tys. obligacji serii A o wartości nominalnej 100 zł. Kurs na zamknięciu był równy cenie emisyjnej, nie zawarto żadnej transakcji.


Opis na podstawie publicznie dostępnych materiałów o spółce, w tym dokumentu informacyjnego, noty informacyjnej, raportów bieżących i okresowych oraz treści zamieszczonych na stronie korporacyjnej.

CEL EMISJI
Pozyskanie środków obrotowych na bieżącą działalność (wykup niewymagalnych wierzytelności w ramach zawieranych umów faktoringowych)
Oprocentowanie 10,2%, stałe
Wypłata odsetek kwartalne
Termin wykupu obligacji 28 lutego 2014
Wartość emisji 10 000 000 zł
Wartość nominalna obligacji 100 zł
Minimalny zapis 100 000 zł
KALKULACJA ZYSKU
Kwota zapisu
PLN
Kwota wykupu
Odsetki szacunkowe
stałe 10.2% kwartalne
ZAPISY DO 27.05.2010
emisja zakończona
O EMITENCIE
Historia i działalność
Spółka istnieje na rynku od 1993 r., kiedy pod nazwą Agencja Obrotu Wierzytelnościami Kinkel i Masłowski sp. z o.o. prowadziła pośrednictwo przy sprzedaży wierzytelności i windykacji. W 2002 r. spółka zmieniła podstawowy profil działalności na usługi faktoringu dla sektora mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw. Spółka zasięgiem obejmuje całą Polskę, jednak największa liczba klientów pochodzi z województw śląskiego, mazowieckiego i wielkopolskiego.

Debiut
Pierwsze notowanie walorów spółki na rynku Catalyst odbyło się 26 sierpnia 2010 r. Do obrotu wprowadzono 50 tys. obligacji serii A o wartości nominalnej 100 zł. Kurs na zamknięciu był równy cenie emisyjnej, nie zawarto żadnej transakcji.


Opis na podstawie publicznie dostępnych materiałów o spółce, w tym dokumentu informacyjnego, noty informacyjnej, raportów bieżących i okresowych oraz treści zamieszczonych na stronie korporacyjnej.

CEL EMISJI
Pozyskanie środków na bieżącą działalność (wykup niewymagalnych wierzytelności w ramach zawieranych umów faktoringowych)
Oprocentowanie 11%, stałe
Wypłata odsetek kwartalne
Termin wykupu obligacji 28 maja 2012
Wartość emisji 2 500 000 zł
Wartość nominalna obligacji 100 zł
Minimalny zapis 25 000 zł
KALKULACJA ZYSKU
Kwota zapisu
PLN
Kwota wykupu
Odsetki szacunkowe
stałe 11% kwartalne