Grupa SIS
NewConnect.infoNewConnect.info Podatnik.infoPodatnik.info Korporaty.plKorporaty.pl

Dobre przykłady:

Widok Energia S.A.

W ramach Grupy Kapitałowej, Widok Energia, spółka z branży energii odnawialnej,  wyemitowała dotychczas 9 serii obligacji o łącznej wartości ponad 13 mln zł, z czego duża część została już spłacona. Obecnie na Catalyst notowane są jeszcze dwie serie rocznych obligacji, które wykupione zostaną w 2012 roku. Spółka w przyszłości zamierza ponownie skorzystać z tego sposobu na pozyskania środków, która przeznaczone zostaną na realizację programu inwestycyjnego wartego 60 mln zł.

Większość projektów z uwagi na ułatwienia dla branży odnawialnych źródeł energii może liczyć na dofinansowanie, jednak nie pokrywają one wszystkich kosztów związanych z poszczególnymi inwestycjami. Pozyskanie finansowania zewnętrznego decyduje więc o powodzeniu danego przedsięwzięcia. Widok Energia, jako podmiot na stosunkowo wczesnym etapie rozwoju nie miałby szansy zrealizować swoich ambitnych planów bez zaufania inwestorów i emisji kolejnych obligacji. Ten rodzaj finansowania dotychczas okazał się najbardziej efektywny i korzystny finansowo dla naszej Spółki – choć mamy też duże sukcesy w zakresie pozyskiwania finansowania z innych źróde. – mówi Iwona Szmaja, Prezes Zarządu Widok Energia SA.

Pierwszymi papierami, jakie spółka 12 stycznia 2011 roku wprowadziła na Catalyst były obligacje serii C i D (wcześniej przeprowadzono dwie emisje prywatne o wartości 1 mln zł) emitowane przez Widok Energia Sp. z o.o. Były to obligacje warte 1,38 mln zł, których oprocentowanie wynosiło 7,25% + WIBOR. Zostały spłacone we wrześniu i listopadzie 2011 roku.

Obecnie niewykupionymi jeszcze obligacjami są serie F i G, które mają termin zapadalności – odpowiednio przypadający na 23 stycznia 2012 roku i 10 maja 2012 roku. Oprocentowanie tych rocznych obligacji to odpowiednio 7,25% oraz 7,75% + WIBOR, zaś wartość nominalna to 0,87 mln zł i 4,27 mln zł.

Widok Energia SA dotychczas wyemitowała dwie serie obligacji. Pierwsza, która ma termin zapadalności ustalony na 31 lipca 2012 roku, miała wartość 1,6 mln zł, zaś druga, która wygasa 15 marca 2013 roku została uplasowana w grudniu i jej wartość wyniosła 3,3 mln zł. Obie serie są oprocentowane na poziomie 7,75% + WIBOR.

Spółka jasno określa cele inwestycyjne, na których realizację zostaną przeznaczone środki pozyskane z emisji obligacji. W przypadku pierwszych emisji obligacji Widok Energia, kapitał został wykorzystany na pokrycie tzw. kosztów niekwalifikowanych projektu. Dzięki tym środkom spółka zapewniła sobie m.in. finansowanie pomostowe dla budowy zakładu granulacji biomasy, który został już uruchomiony i osiągnął pełną moc produkcyjną.

Ostatnia przeprowadzona emisja o wartości 3,3 mln zł została przeznaczona na zakup 500 ha gruntów od Agencji Nieruchomości Rolnych poprzez podmiot zależny ABAROPOL Sp. z o.o. Przy zakupie gruntów wykorzystano preferencyjny, nieoprocentowany kredyt, udzielony przez ANR na okres 15 lat. Środki pozyskane z emisji obligacji zostaną m.in. przeznaczone na pierwsze wpłaty do ANR w procesie pozyskania własnych gruntów. W przyszłym roku, Widok Energia chce założyć minimum 1000-hektarową plantację przemysłową, z której będzie pozyskiwać ok. około 20 000 ton biomasy, co stanowi połowę zapotrzebowania aktualnie działającego zakładu granulacji.

Środki z emisji obligacji pozwolą również na kontynuowanie przygotowania trzech projektów – elektrowni opalanej  biomasą o mocy 2 MW i dwóch mikroelektrociepłowni o łącznej mocy 7,2 MW, działających w oparciu o wysokosprawną kogenerację, w której jako paliwo będą wykorzystywane odpady z tworzyw sztucznych. Spółka celowa, powołana na potrzeby realizacji tego projektu, otrzymała promesę kredytową na finansowanie mikroelektrociepłowni. Spółce określono również warunki przyłączenia do sieci elektroenergetycznej. Urząd Regulacji Energetyki przyznał także promesę koncesji na wytwarzanie energii elektrycznej. Mikroelektrownie rozpoczną działalność w tym roku.

Widok Energia SA notowana na rynku NewConnect i posiadająca doświadczenie w pozyskiwaniu finansowania z różnych innych źródeł, w tym z Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, proces związany z emisją obligacji uważa za przebiegający najsprawniej.

W naszym przypadku – w zależności od sytuacji rynkowej i skomplikowania projektu było to zwykle około 2-3 miesiące od momentu podjęcia decyzji do pozyskania finansowania. W przypadku kosztów - są one porównywalne z kredytem bankowym czy leasingiem – na tym etapie rozwoju Spółki. Zapewne wraz ze wzrostem wartości Widok Energia i rozwojem Grupy, koszty finansowania alternatywnego np. kredytu bankowego będą bardziej atrakcyjne – jednak na korzyść obligacji przemawia elastyczność tego instrumentu i czas, w jakim możliwe staje się pozyskanie środków. – mówi Iwona Szmaja.

O powodzeniu emisji w największym stopniu decyduje reputacja, jaką cieszy się spółka wśród inwestorów, nie bez znaczenia jest jednak również sytuacja na rynkach finansowych. Obecnie nie najlepsze nastroje na rynkach akcji mogą spowodować exodus inwestorów, którzy poszukiwać będą alternatywy, odpowiedniejszej na trudne czasy.

W ostatnim czasie niezwykle istotna dla procesu pozyskania finansowania jest sytuacja rynkowa i nastroje wśród inwestorów. Oczywiście dużo łatwiej nam pozyskać finansowanie dziś, gdy zdobyliśmy zaufanie inwestorów np. spłacając kolejne serie obligacji, niż na samym początku naszej przygody z rynkiem kapitałowym, gdy byliśmy anonimową dla rynku kapitałowego firmą. Zwykle udaje nam się uplasować emisję w granicach widełek, jakie wraz z doradcami ustalamy przy uruchamianiu kolejnych serii obligacji. – mówiIwona Szmaja.

Rynek Catalyst jest dla spółki Widok Energi niezwykle ważny. Zarówno kapitałochłonna branża, jak i wczesny etap rozwoju spółki sprawia, że obligacje są jednym z podstawowych źródeł jej finansowania. Z kolei uruchomienie rynku Catalyst przekonało do nich wielu inwestorów, którzy wcześniej obawiali się zamrażania swoich środków i biernego oczekiwania na odsetki. Catalyst, choć jego płynność wciąż nie jest zadowalająca, ma szansę w najbliższym czasie stać się realną alternatywą na rynków akcji, a emisja obligacji dla tradycyjnych kredytów bankowych, o czym przekonują sukcesy spółek z perspektywicznych, innowacyjnych branż – takich jak Widok Energia.