Grupa SIS
NewConnect.infoNewConnect.info Podatnik.infoPodatnik.info Korporaty.plKorporaty.pl

Dobre przykłady:

Navi Group S.A.

Spółka Navi Group, działająca na rynku wierzytelności masowych, na rynku Catalyst zadebiutowała 7 czerwca 2011 roku. Do obrotu zostały wprowadzone papiery serii A o wartości 2 mln zł, a cały program ma wartość 25 mln zł. Obligacje wprowadzone na rynek Catalyst mają kupon odsetkowy o wartości Wibor 3m+10 proc. W tamtym czasie żaden emitent obligacji o zmiennym oprocentowaniu nie płacił tak wysokich odsetek. 

Niska wartość premierowej emisji oraz rekordowo wysoki kupon, sugerują, że była ona swoistym badaniem nieznanego terenu. Testy wypadły jednak pomyślnie, inwestorzy nie zamierzali przepuścić okazji, a spółka zapowiedziała, że w przyszłości będzie nadal korzystała z tej drogi finansowania. Kolejne emisje będą jednak niżej oprocentowane. Spółka liczy na to, że dzięki obecności na Catalyst, przejrzystej polityce informacyjnej i stabilnej sytuacji finansowej, zdobędzie zaufanie inwestorów, dla których jej papiery – nawet przy niższych odsetkach – nadal będą atrakcyjne.

Pozyskany kapitał przeznaczony zostanie na inwestycje, przede wszystkim zakup i koszty związane z serwisowaniem portfeli wierzytelności masowych. Bieżącą działalność spółka finansuje ze środków własnych. W I połowie 2011 roku spółka wykazała przychody z działalności operacyjnej na poziomie prawie 1,9 mln zł oraz zysk netto na poziomie 0,35 mln zł. W 2012 roku ze względu na bardzo pozytywne prognozy dla całego rynku, spółka spodziewa się skokowego zwiększenia zarobków. Jej wynik finansowy może być nawet kilkaset procent wyższy niż w roku minionym. Spółka nie wyklucza udziału w obszarze wierzytelności korporacyjnych, jednak przyszłość wiąże z systemowymi rozwiązaniami zarządzania ryzykiem kredytowym, oferowanymi klientom przed sprzedażą portfeli.

Korporaty.info: Jakie obligacje zdecydowaliście się Państwo wyemitować?

Bartłomiej Sobolewski, Prezes NAVI GROUP S.A.: NAVI GROUP dotychczas wyemitowała na rynku publicznym 5 serii obligacji. Poza serią A i E, mającą dwuletni termin wykupu, są to obligacje 15-miesięczne. Kupon płatny jest kwartalnie w wysokości marży od 10 do 8,2 proc + WIBOR3M. Pierwsza z serii – A - została wyemitowana w lutym 2011 roku, zaś ostatnia – seria E na początku grudnia 2011 roku. Do tej pory największą jednorazową emisją była seria D, o wartości nominalnej 3,34 mln zł. 

Korporaty.info: Co zdecydowało, że zdecydowaliście Państwo wyemitować obligacje i wprowadzić je na rynek Catalyst?

Bartłomiej Sobolewski: Branża wierzytelności masowych w jakiej działamy, to przede wszystkim zakup portfeli wierzytelności oraz ich serwisowanie na własny rachunek. NAVI GROUP jako jedyny podmiot na rynku świadczy usługi zarządzania wierzytelnościami na zlecenie w ramach asset management, a także w tzw. modelu hybrydowym, oferując podmiotom zewnętrznym obsługę portfeli z przejęciem ryzyka niewypłacalności dłużnika. Proces serwisowania jest kapitałochłonny, podobnie jak zakup portfeli, stąd do rozwoju i zwiększania wolumenu obsługiwanej liczby spraw, konieczne jest  zagwarantowanie dostępu do kapitału. Inwestorzy oferują możliwość pozyskania finansowania, takiej firmie jak nasza, dzięki czemu mamy możliwość osiągnięcia bezpiecznej rentowności operacyjnej. Kalkulacja ta była podstawą naszej decyzji, dotyczącej wejścia na rynek Catalyst i rozpoczęcia programu emisji obligacji.

Korporaty.info: Ile środków udało się Państwu pozyskać i na co zostaną przeznaczone?

Bartłomiej Sobolewski: Dotychczas z emisji przeprowadzonych na rynku publicznym udało nam się pozyskać ponad 9 mln zł. Uważamy to za doskonały wynik, dla firmy na tak wczesnym etapie rozwoju. Środki z emisji  zostały przeznaczone na pokrycie kosztów związanych z serwisowaniem portfeli wierzytelności masowych (według stanu na koniec 4Q 2011 roku, NAVI GROUP obsługuje ponad 260 tys. spraw o wartości nominalnej przekraczającej 0,5 mld zł). Dywersyfikacja usługi zapewnia stabilne przychody, gwarantujące terminową obsługę obligacji.

Korporaty.info: Ile trwał w Państwa wypadku cały proces, od momentu podjęcia decyzji aż do otrzymania środków od inwestorów, oraz jak oceniacie Państwo całkowite koszty w porównaniu do innych źródeł finansowania?

Bartłomiej Sobolewski: Zwykle proces pozyskania finansowania z emisji obligacji przebiega od 8 do 16 tygodni i podobnie było w naszym przypadku. Poza elastycznością, jaką dają obligacje – niezwykle ważne było dla nas również skonfrontowanie naszych pomysłów biznesowych z inwestorami. Nie bez znaczenia są także koszty związane z przeprowadzeniem emisji obligacji, które w naszym przypadku były bardzo atrakcyjne w zestawieniu z innymi dostępnymi formami finansowania.

Korporaty.info: Czy udało się Państwu uplasować całą emisję obligacji? Co Państwa zdaniem decyduje o powodzeniu oferty?

Bartłomiej Sobolewski: W przypadku każdej oferty, przekroczony został próg emisji, zatem przeprowadzone przez nas oferty, należy uznać za duży sukces Spółki i jej doradców. Pozyskane środki przeznaczyliśmy na  podstawowe cele emisyjne, niezbędne dla potrzeb realizacji naszego modelu biznesowego. Nadrzędną wartością jest zadowolenie i zaufanie inwestorów, które mamy nadzieję, będzie procentować w przyszłości. W naszej ocenie o powodzeniu oferty decyduje, zarówno profesjonalny zespół doradców, jak i sytuacja emitenta oraz oczywiście koniunktura rynkowa.

Korporaty.info: Czy Państwa emisja obligacji i wprowadzenie ich na Catalyst była jednorazowym zdarzeniem, czy też zamierzacie Państwo regularnie korzystać z tej drogi finansowania?

Bartłomiej Sobolewski: Traktujemy rynek Catalyst jako narzędzie do stałego pozyskiwania kapitału, oczywiście po akceptowalnej dla Spółki cenie. Jesteśmy przekonani, że w przyszłości będziemy korzystać z tej drogi finansowania inwestycji. W ostatnim czasie, wielu emitentów działa na trudnym rynku z uwagi na niepewną koniunkturę rynkową. NAVI GROUP stawia sobie za cel przekonanie inwestorów do branży takiej jak wierzytelności masowe. Wierzymy, że wraz z publikacją wyników finansowych i wzrostem wartości firmy, kolejne emisje będą się cieszyły coraz większym zainteresowaniem.