Grupa SIS
NewConnect.infoNewConnect.info Podatnik.infoPodatnik.info Korporaty.plKorporaty.pl

Dobre przykłady:

Kruk S.A.

Spółka Kruk SA, lider branży wierzytelności w Polsce,  na rynku Catalyst zadebiutowała 16 listopada 2011 roku. Do obrotu wprowadzono 21 000 sztuk obligacji korporacyjnych serii J1 i J2, o wartości nominalnej 21 mln zł.

Termin wykupu obligacji serii J1 przypada na dzień 11 listopada 2012 roku, a ich oprocentowanie ustalone zostało na poziomie stawki WIBOR 3M powiększonej o marżę w wysokości 250 punktów bazowych. Obligacje serii J2, których oprocentowanie ustalone jest również na poziomie stawki WIBOR 3M, ale powiększonej o marże w wysokości 330 punktów bazowych, zostaną wykupione 11 lipca 2013 roku.

Emisja obligacji jest dla spółki KRUK ważnym źródłem pozyskiwania kapitału przeznaczanego na inwestycje w zakup portfeli wierzytelności, głównie od instytucji finansowych. W okresie od stycznia 2011 roku do dnia debiutu obligacji na Catalyst. Grupa KRUK wyemitowała obligacje o łącznej wartości nominalnej 276 mln zł, a ich wprowadzenie na Catalyst jest elementem długofalowej strategii spółki.

„Wprowadzając obligacje do obrotu na rynku Catalyst dajemy inwestorom nabywającym nasze papiery dłużne możliwość swobodnego obracania nabytymi obligacjami w przypadku, gdyby z jakiegoś powodu nie zdecydowali się czekać do terminu wykupu. Uważamy, że wprowadzenie obligacji na Catalyst jest elementem budowy korzystnego wizerunku rynkowego naszej spółki. Zamierzamy regularnie korzystać z już przetartego szlaku i wprowadzać kolejne transze na rynek Catalyst” mówi Michał Zasępa, członek zarządu spółki KRUK S.A.

Spółka docelowo zamierza wprowadzić na Catalyst jedenaście serii obligacji o łącznej wartości nominalnej 216 mln zł. Obecnie notowanych na nim jest pięć o wartości 101 mln zł. Pozostałe sześć  będzie wprowadzane stopniowo.

Pierwszy termin wykupu obligacji wypada w lipcu 2012 roku. Obligatariusze – jak wskazuje obecna sytuacja spółki – mogą jednak spać spokojnie. W ostatnim czasie spółka wykazuje bowiem imponujące wyniki finansowe. Tylko w II kwartale 2011 roku jej zysk netto wyniósł ponad 39 mln zł, co stanowiło wynik znacznie lepszy niż osiągnięty w analogicznym okresie w 2010 roku. A III kwartał 2011 roku okazał się jeszcze korzystniejszy. Spółka zamknęła go zyskiem rzędu 52 mln zł. KRUK – jak wynika z zapowiedzi jej zarządu – nie zamierza jednak spocząć na laurach. Osiągnąwszy pozycję lidera na krajowym rynku, spółka rozpoczęła ekspansję na rynki ościenne – od 2007 z sukcesem działa w Rumunii, a niedawno weszła do Czech.

Emisja obligacji jest dla spółki KRUK skutecznym i relatywnie tanim sposobem na pozyskanie środków, dzięki którym możliwe jest  finansowanie tych planów. Reputacja Kruka na rynku polskim i sukcesy na rynkach zagranicznych pozwoliły spółce z sukcesem uplasować wszystkie dotychczasowe emisje, mimo że obligacje nie były zabezpieczone. Wejście na Catalyst – na co liczy zarząd emitenta - zwiększy zainteresowanie papierami spółki, które dzięki wiarygodności, jaką się ona ciesz, mogą stać się jednym z płynniejszych instrumentów na rynku – tym bardziej, że perspektywy branży wierzytelności napawają optymizmem.

Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową szacuje bowiem, że wartość polskiego rynku usług windykacyjnych w 2009 roku wyniosła 14,3 mld zł, a do roku 2014 może zwiększyć się do 22 mld zł, czyli o 55%. Polski rynek, a w dalszej kolejności rynki Europy Środkowo-Wschodniej cechują się ogromnym potencjałem, ponieważ ich nasycenie kredytami przede wszystkim hipotecznymi, ale także konsumpcyjnymi wciąż w porównaniu do rynków zachodnich jest niewielkie. Zadłużenie Polaków będzie więc rosło, a cześć będą stanowiły zobowiązania zagrożone. Ich wartość wynieść ma w 2014 roku 27,3 mld zł dla kredytów konsumpcyjnych i 3,3 mld zł dla kredytów mieszkaniowych. Rynek rozwija się także dzięki rosnącej z roku na rok skłonności do outsourcingu usług windykacyjnych oraz sprzedaży zagrożonych portfeli. Firmy bez odpowiedniego zaplecza i doświadczenia nie będą w stanie odzyskiwać swoich długów, które – w obliczu niepewnej koniunktury – będą rosły.

Obligacje spółki Kruk S.A. cieszą się więc niezmienną popularnością i – mimo braku zabezpieczeń – chętnie nabywane są przez instytucje finansowe. Ich emisja to jeden z wielu sposobów na pozyskanie środków, pozwalających stale zwiększać skalę działalności. Spółka, nawet emitując obligacje, ma dużą zdolność kredytową, ponadto wspierana jest przez swojego głównego akcjonariusza, jeden z największych funduszy private equity w Polsce - Enterprise Investors, który zainwestował w KRUK-a kilkadziesiąt milionów złotych. 

Stabilna sytuacja finansowa i wiarygodność – zarówno samego emitenta, jak i jego akcjonariatu sprawiła, że emisja obligacji jest w tym wypadku naturalną, prostą i skuteczną metodą pozyskania kapitału. Spółka może sobie ona pozwolić na emitowanie obligacji bez zabezpieczeń, ponieważ sama jest ich najlepszą gwarancją. Wprowadzenie papierów na Catalyst było ukłonem w stronę inwestorów, zwłaszcza wśród osób fizycznych, dla których szczególnie istotna jest płynność posiadanego instrumentu.