Grupa SIS
NewConnect.infoNewConnect.info Podatnik.infoPodatnik.info Korporaty.plKorporaty.pl

Dobre przykłady:

Grupa ADV S.A.

Grupa ADV S.A. – holding spółek działających w sektorze nowoczesnych technologii, komunikacji cyfrowej i e-marketingu, który w 13 kwietnia 2011 roku przeniósł swoje notowania z NewConnect na główny parkiet warszawskiej giełdy, zdecydował się na emisję długu w 2010 roku.

Spółka wyemitowała w pierwszej serii trzyletnie obligacje niezabezpieczone o wartości 5 mln zł. Obligacje serii A 23 grudnia 2010 roku zostały przydzielone Copernicus FIO zarządzanemu przez Copernicus Capital TFI w liczbie 4 600 sztuk i cypryjskiej spółce Blueceriana Limited w liczbie 400 sztuk. Druga i ostatnia transza w programie, którego łączna wartość miała wynieść 10 mln zł została zaoferowana inwestorom pod koniec 2011 roku, również w trybie oferty prywatnej. Grupą docelową stanowiły przede wszystkim podmioty instytucjonalne wyselekcjonowane przez doradcę spółki Grupa ADV. Jak wynika z komunikatów prasowych - w ciągu 2 dni udało się uplasować całą emisję.

Pozyskane środki - zgodnie za zapowiedziami zarządu spółki - zostały przeznaczone na realizacje celów strategicznych wyznaczonych na 2011 i kolejny rok. Początkowo były one określane dość ogólnikowo, spółka zapowiadała m.in. rozwój w zakresie reklamy efektywnościowej, rozwój platformy poznajomosci.pl, sprzedaż systemu SATIS oraz akwizycję studia 3D. Szczegóły dotyczące tego ostatniego zostały jednak upublicznione już w kwietniu 2011 roku. Grupa ADV podpisała wtedy porozumienie dotyczące zakupu pakietu akcji w spółce Xantus SA, jednym z największych studiów animacji 3D w Polsce. Szacuje się, że koszt transakcji wyniósł 3 mln zł. Umowa sfinansowana została w całości środkami pochodzącymi z emisji obligacji.

Transakcja została przeprowadzona niespełna tydzień po debiucie spółki na głównym parkiecie warszawskiej giełdy i jest częścią jej długofalowej strategii. Grupa ADV swój dynamiczny rozwój oparła przede wszystkim o akwizycję podmiotów prowadzących uzupełniającą działalność tak, by wykorzystać powstały w ten sposób efekt synergii. Strategia ta, realizowana jest z powodzeniem już od kilku lat, w ciągu których spółka z niewielkiej firmy zajmującej się dostarczaniem rozwiązań informatycznych, zamieniła się w cały holding skupiający spółki świadczące usługi w trzech obszarach: komunikacji cyfrowej, innowacyjnych technologii i e-commerce. W skład grupy wchodzi obecnie 12 spółek portfelowych oraz spółka ADV Finance, odpowiedzialna za obsługę finansowo-księgową. Dwa podmioty należące do holdingu - Codemedia i SMT Software - są już notowane na NewConnect, a kolejny - iWeii.com szykuje się do debiutu.

Przyjęta strategia zaowocowała znaczącą poprawą wyników finansowych spółki, której przychody po trzech kwartałach 2011 roku wzrosły o 77 proc., a zysk netto o 92 proc. Roczny bilans powinien wypaść jeszcze lepiej, ponieważ dotychczas w historii spółki IV kwartał zawsze okazywał się najlepszy. W 2012 roku Grupa ADV planuje kontynuację przyjętej linii - w tym kolejne akwizycje, co wymagać będzie kapitału. Z prezentacji spółki jasno wynika, że będzie on finansowany przy pomocy środków własnych i emisji obligacji. Notowana na giełdzie Grupa ADV nie zakłada kolejnych emisji akcji, które uważa za niepotrzebne w jej wypadku rozwadnianie wartości firmy.

Obligacje Grupy ADV nie są przedmiotem obrotu na rynku Catalyst, co jednak niebawem ma się zmienić. Decyzja o debiucie na Catalyst, podjęta w odpowiedzi na oczekiwania inwestorów, podana została do publicznej wiadomości 16 listopada 2011 roku w uchwale w przedmiocie przydziału obligacji.

Grupa ADV poinformowała o przydziale 4 000 obligacji niezabezpieczonych serii A2. Obligacje będą zdematerializowane poprzez ich rejestrację w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych, jak również wprowadzone do Alternatywnego Systemu Obrotu Catalyst. Dokładne terminy nie zostały jeszcze podane, a sama spółka nie była zainteresowana udzieleniem komentarza.

Na sukces, choć niepełny (spółka pierwotnie planowała pozyskać równo 10 mln z emisji obu serii) złożyło się kilka czynników, wśród których trzeba wymienić w pierwszej kolejności stabilny akcjonariat, w skład którego wchodzą m.in. fundusze emerytalne i inwestycyjne (w okresie kiedy spółka notowana była na NewConnect było to ewenementem); dobre wyniki finansowe oraz perspektywy branży, która - mimo kryzysu - stale rośnie. Według analiz do 2015 roku wydatki na rozrywkę i media wzrosną z 1,4 bln dol. w 2010 roku do 1,9 bln dol., czyli o 5,7 proc. rocznie. Rynek polski będzie rósł szybciej niż Europy Zachodniej, osiągając w 2015 roku wartość 12,6 mld dol. A katalizatorem tego wzrostu będzie coraz wyraźniejsze przechodzenie z platform tradycyjnych na cyfrowe. Technologie cyfrowe, odpowiadające obecnie za 26 proc. wszystkich wydatków na rozrywkę i media, do 2015 stanowić będą już 34 proc. rynku – wynika z raportu firmy Global Entertainment & Media Outlook 2011-2015.

Grupa ADV zamierza partycypować w tym wzroście, a wejście na Catalyst prawdopodobnie zachęci inwestorów, by jej w tym pomogli. Spółce udało się pozyskać prawie całą planowaną kwotę, wzbudzając zainteresowanie największych instytucji finansowych, z natury wyczulonych na marketingową propagandę. Grupa ADV zadanie uplasowania emisji swoich papierów dłużnych w całości powierzyła autoryzowanemu doradcy, z którym współpracowała również przy wprowadzaniu akcji do obrotu na rynku regulowanym GPW. Sama spółka konsekwentnie oszczędna w słowach, nie usiłowała zachęcać inwestorów, ograniczając się jedynie do lakonicznego komunikatu w grudniu 2010 roku po wprowadzeniu serii A, a potem jedynie do upublicznienia uchwały o przydzieleniu kolejnej serii i zamiarze wprowadzenia jej na Catalyst.

Grupa ADV, dzięki swojej pozycji na rynku, mogła sobie na to pozwolić, mniejsze podmioty raczej nie powinny iść tą drogą. Szczególnie w pierwszych latach działalności komunikacja z rynkiem odgrywa niezwykle ważna rolę w procesie pozyskiwania kapitału. Na milczenie mogą pozwolić sobie jedynie ci, za których przemawiają ich wyniki.