Grupa SIS
NewConnect.infoNewConnect.info Podatnik.infoPodatnik.info Korporaty.plKorporaty.pl

Dobre przykłady:

Admiral Boats S.A.

Admiral Boats S.A. – spółka zajmująca się produkcją i dystrybucją łodzi rekreacyjnych i sportowych – oprócz pieniędzy pozyskanych z debiutu na NewConnect zdecydowała się także na emisję obligacji korporacyjnych i ich wprowadzenie na rynek Catalyst.

Z debiutu na małej giełdzie spółka pozyskała 1,8 mln zł, natomiast emisja obligacji, które zadebiutowały 20 lipca 2011 r., przyniosła 5 mln zł. Ich oprocentowanie w bieżącym okresie odsetkowym wynosi 11,67 proc. To nie koniec finansowania działalności Admiral Boats S.A. z emisji obligacji korporacyjnych. W październiku spółka pozyskała kolejne 3,08 mln zł.

Admiral Boats S.A. cały czas się rozwija, wykorzystując duże zapotrzebowanie na łodzie rekreacyjne i sportowe w Europie Zachodniej. Spółka eksportuje swoje produkty głównie do: Holandii, Norwegii, Niemiec, a także do Szwecji, Belgii i Wielkiej Brytanii. W 2012 roku Admiral Boats S.A. planuje także wejść z ofertą na południe Europy, m.in. do Chorwacji i Francji.

6,8 mln zł pozyskanych łącznie z emisji akcji i obligacji pozwoliło spółce zwiększyć moce produkcyjne o prawie 40 proc. Fundusze te zostały wykorzystane na rozbudowę hali produkcyjnej, automatyzację wydziału laminatów, rozwój biura projektowego i zwiększenie powierzchni magazynowej.

Zwiększenie rocznych mocy produkcyjnych z 1 tys. sztuk docelowo do 1,5 tys. sztuk pozwoli spółce na ekspansję w innych krajach europejskich. Z dokumentu informacyjnego wynika, że w kręgu zainteresowania spółki znajdują się państwa takie jak Włochy, Francja, Hiszpania czy Chorwacja. Z kolei rozwój biura projektowego przyczyni się do powstania nowych modeli łodzi, głównie sportowych. Pozwoli to spółce uelastycznić ofertę, co spowoduje jeszcze lepsze dopasowanie się do wymagań odbiorców.

Nowa emisja obligacji Admiral Boats S.A. planowała zdobyć z nowej emisji obligacji do 10 mln zł. Od inwestorów udało się pozyskać jednak tylko 3,08 mln zł. Być może spółka zdecyduje się w niedalekiej przyszłości na kolejną emisję, proponując inwestorom nieco lepsze warunki. Jest to bardzo prawdopodobny scenariusz, ponieważ na wykonanie planów inwestycyjnych przez Admiral Boats S.A. potrzeba większej ilości funduszy.
Pozyskanie środków z nowej emisji w planowanej wysokości miało zostać wykorzystane przez spółkę na konkretne cele. Admiral Boats S.A. chciała przeznaczyć je m.in. na przygotowanie projektów i wdrożenie do produkcji dwudziestu trzech nowych modeli łodzi. Wdrożenie ich do produkcji ma nastąpić do marca 2012 roku. Dzięki nowym modelom portfolio spółki zwiększy się do 53 produktów. Admiral Boats S.A. oszacowała koszty związane z projektem, wykonaniem modeli, form i prototypów oraz certyfikacją na 5,8 mln zł.

Spółka chce także stworzyć pierwszy własny salon sprzedaży w Holandii, który pozwoli promować jej własną markę i osiągać wyższe marże. Łączne koszty związane z uruchomieniem tego lokalu szacuje się na ok. 2 mln zł.

Środki pozyskane z emisji obligacji miały zostać również wykorzystane na zwiększenie zapasów magazynowych o ok. 3 mln zł, a także na działania promocyjne za granicą w celu pozyskania nowych odbiorców.

Wyniki finansowe Pierwsze półrocze 2011 roku było bardzo korzystne dla Admiral Boats S.A. Spółka wkroczyła na rynek norweski, z którego według zapowiedzi osiągnie w 2011 roku 32 proc. ogółu przychodów. Z zapowiedzi Admiral Boats S.A. wynikało, że w 2011 roku przychody sięgną 13 mln zł, natomiast w 2012 roku – 20 mln zł. Jak widać, już po trzech kwartałach bieżącego roku wynik jest lepszy, niż zakładano.

Tabela 1: Wybrane dane finansowe spółki Admiral Boats S.A.
Pozycja w RZiS Okres Zmiana
I - III 2011
[tyś. zł]
I - III 2010
[tyś. zł]
Przychodzy ze sprzedaży 13140,0 3503,3 275,1%
Zysk ze sprzedaży 854,0 690,8 23,6%
Zysk netto 123,5 405,2 -69,5%
Źródło: Sprawozdanie finansowe spółki za 3 kwartał 2011 roku

Niepokoi natomiast spadek zysku netto w pierwszych trzech kwartałach 2011 roku. Spowodowane jest to słabszymi wynikami w III kwartale. Spółka poniosła wtedy m.in. wysokie koszty zakładu stolarskiego związane z pracami nad wprowadzeniem ponad dziesięciu nowych modeli łodzi oraz koszty emisji akcji i obligacji.

Spółka Admiral Boats S.A. pozyskała finansowanie zarówno z emisji akcji, jak i obligacji korporacyjnych. Wejście na rynek NewConnect było prawdopodobnie spowodowane chęcią wzrostu jej prestiżu. Pozwoliło to pozyskać środki z emisji obligacji korporacyjnych po niższym koszcie. O słuszności tej tezy mogą świadczyć wielkości funduszy pozyskanych z poszczególnych emisji. Większa ilość środków pozyskanych z instrumentów dłużnych oznacza również, że jest to z reguły tańszy sposób finansowania inwestycji.